Skončil sa už druhý, pre seniorov veľmi zvláštny rok. Plný zákazov a príkazov – rúška, vzdialenosti, testovanie, očkovanie, izolácia od rodiny a priateľov, ohrozenie zdravia a života. Ťažké pre všetkých a pre túto skupinu obyvateľov zvlášť. Úlohou výboru ZO JDS vo Svite bolo nájsť vhodné činnosti na podporu seniorov a ich duševného zdravia.

Priamo vo výbore ZO JDS sa uskutočnili viaceré zmeny. Zo zdravotných a rodinných dôvodov odstúpil po 12 rokoch vo funkcii veľmi úspešný predseda Mgr. Miroslav Jurčák a na jeho post bol zvolený Ing. Jozef Dluhý. Výbor sa snažil aspoň v letných mesiacoch umožniť seniorom niektoré aktivity, hlavne vonku v prírode. 

Za podpory Mestského úradu, osobitne primátorky Svitu  Ing. D. Vojsovičovej a Centra voľného času si seniori vybudovali petangové ihrisko a odvtedy okolo 25 súťažiacich postupne hrá petangovú ligu. 

Každoročne organizované Okresné ŠH seniorov boli z dôvodu šírenia COVID-19 obmedzené len pre seniorov vo Svite. V relatívne bezpečnejšom období sa za pekného počasia  vydarili – bol na nich aj boj o medaily, aj rozcvička pre všetkých účastníkov i  výborný guláš. 

Podarilo sa zorganizovať aj tematický výlet, ktorý smeroval na východ republiky k Duklianskemu pamätníku a do Údolia smrti. Ale účastníci si prezreli aj skanzen rusínskej kultúry vo Svidníku a drevený kostolík v Ladomírovej. Škoda, že tento poznávací výlet dosť kazil vytrvalý dážď. 

Viacerí ešte využili ponuku OO JDS Poprad a navštívili ďalšie zaujímavé miesta na východnom Slovensku, tiež spolu s členmi ZO SZTP mohli obdivovať aj oravský región. Športový referent Ján Štefko viedol malé skupiny seniorov napr. na Muránsky hrad, ku jazierku Kalmeny a viackrát organizoval cykloturistiku do blízkeho okolia. 

V rámci dobrovoľníckej činnosti členovia ZO JDS pomáhali usporiadateľskej službe cyklomaratónu Horal, aktívne sa zúčastnili brigádnickej akcie v meste, tzv. Smeťozberu a pred Pamiatkou zosnulých pravidelného jesenného čistenia cintorína.  

Dvakrát sa uskutočnili stretnutia seniorov v areáli pri Studničke. Niektorí tam uprednostnili turistickú prechádzku po náučnom chodníku Baby, ďalším sa páčilo posedenie pri ohníku pri harmonike, bola aj možnosť nenáročných športov a hier. Všetci ocenili chutnú fazuľovicu či kapustnicu, ktoré varil osvedčený kolektív pod vedením terajšieho predsedu ZO Ing. Jozefa Dluhého. Na viacerých podujatiach sa vo Svite zúčastnili aj zástupcovia ZO JDS Betliar a naopak, seniori zo Svitu vycestovali ku kolegom tejto družobnej organizácie. Nápadov na spoluprácu s nimi je veľa a všetci veria, že keď sa skončí obdobie súčasnej pandémie, pokračovanie spoločných aktivít bude v prospech dôchodcov oboch miest.

Aj v r. 2021 bol záujem o RLP. Najviac, až 34 seniorov, sa rekreovalo v Hokovciach, ďalší šiesti využili služby v Bardejovských kúpeľoch a v Piešťanoch. 

     Pre viac ako 100 členov JDS vo Svite  rok 2021 nebol na aktivity najbohatší,  ale snaha bola čo najviac im spríjemniť život v meste, vysporiadať sa s udržiavaním medziľudských vzťahov a pomôcť seniorom preklenúť toto ťažké obdobie. 

Výbor ZO JDS vo Svite praje všetkým seniorom šťastný nový rok 2022, plný pevného zdravia a spokojného života.

Za výbor ZO JDS Svit Hana Gejdošová

Rok 2021 – činnosť ZO JDS vo Svite