Malá bilancia činnosti ZO JDS vo Veľkom Šariši za rok 2021

V novembri 2019, keď sme zakladali našu ZO JDS vo Veľkom Šariši, začínali sme s veľkými cieľmi podchytiť obyvateľov –  seniorov  v našom mestečku v  zapájaní sa  do rôznych aktivít organizovaných na území mesta  vo väčšom množstve.  Avšak mnohé naše plány stroskotali na obmedzeniach, ktoré prinieslo ochorenie Covid – 19. Podstatne ovplyvnilo  počiatočnú činnosť našej organizácie v r. 2020 aj na začiatku r. 2021. 

Ale už rok 2021 – bol pre nás a našu organizáciu pomerne úspešnejší. Mesto Veľký Šariš sa v tomto roku hrdilo titulom  Európske mestečko športu,  a tak sme si považovali za povinnosť i česť  stať sa súčasťou mnohých jeho športových aktivít. Len čo to umožnila situácia, po skončení druhej vlny pandémie, koncom mája sa na území mesta v priestore futbalového  ihriska uskutočnil XI. ročník  Okresných športových hier, na ktorom sa zúčastnilo celkom 14 súťažných družstiev, reprezentujúcich jednotlivé ZO JDS na území okresu. Naše súťažné  8-členné družstvo mužov a žien  skončilo na krásnom 3. mieste (minulý rok pri našej prvej účasti v tejto súťaži  sme boli šiesti).  A tak  sa v našej rodiacej sa zbierke trofejí ocitol po prvýkrát  Pohár za toto umiestnenie. Naša vďaka patrí aj mestu, oddeleniu kultúry, športu a mládeže i pánu primátorovi, že pomohli pri organizovaní tejto športovej akcie.

Všetky ďalšie športové podujatia sme usporadúvali vonku, keď sa to len dalo. Koncom septembra sme si napr. zahrali petang.  Hoci sme nevedeli veľa o tejto hre, ktorá má pôvod vo Francúzsku, stačila úvodná inštruktáž – a hralo sa! Všetkým zúčastneným – divákom i súťažiacim sa to páčilo. A zapojilo sa nás neúrekom – 29 účastníkov. Zobrali sme to ako akúsi predprípravu na pravidelné usporadúvanie tejto súťaže každý rok. 

Opäť sme navštívili v septembri našu dominantu – hrad Šariš, bolo nás vyše 3o seniorov. Niektorí šli po „vlastných“, niektorí služobnou dodávkou – za čo sme povďační p. Ladislavovi Babuščákovi. Z krásneho výhľadu sme sa tešili všetci rovnako.  

V júli sme  zorganizovali návštevu termálneho kúpaliska vo Vrbovom – jeho voda pôsobí ako hojivý balzam na ubolené časti tela. V auguste to bol jednodňový poznávací zájazd do kaštieľa v Hanušovciach a na Domašu, kde sme mali možnosť sa aj okúpať a absolvovať plavbu po jazere na výletnej lodi Bohémia. Časť našich členov sa mohla zúčastniť aj  celodenného poznávacieho zájazdu  do Kežmarku aj s návštevou kaštieľa v Strážkach, Levoče i Spišského hradu, ktorý organizovala OO JDS v Prešove. 

Záujemcovia o rekreáciu sa dostali na týždenné pobyty najmä do Piešťan a Vyšných Ružbách, ale dve naše členky boli na takomto pobyte  v kúpeľoch až v Českej republike, vo Františkových Lázňach. Mnohí naši členovia sa rekreačne zapájali do cykloturistiky po  cyklistických chodníkoch v chotári nášho mesta. 

V rámci týždňa športových aktivít v septembri sme skoro pre dvadsiatku našich členov zorganizovali jednodňový výlet do Vysokých Tatier. Jeho cieľom sa stala nová dominanta Tatier – Veža snov na Štrbskom plese. Trochu cesta vlakom, trochu električkou, trochu pešej turistiky – ale pohľad z tejto 53 metrov vysokej veže na nádhernú tatranskú krajinu nám vynahradil všetku vynaloženú námahu. Nikto z účastníkov neľutoval, že sa o niečo viac museli rozhýbať naše už predsa len opotrebované kĺby! Veru, vracali sme sa unavení, ale spokojní, ba nadšení krásou slovenskej prírody. 

A to stále nie je všetko, lebo koncom augusta  sme usporiadali  aj nultý ročník súťaže  v kolkoch. V takom tradičnom športe pre naše mesto s nádhernou  modernou kolkárňou by bolo hriechom, aby sme to nevyužili a nevyskúšali svoje sily, či skôr presnú trefu. Súťaž otvoril sám pán primátor JUDr. Viliam Kall.  Mnohí z nás si zahádzali guľou prvýkrát v živote. A veľmi sa nám to páčilo! Veríme, že v budúcom roku to už bude súťaž naostro! Dohodli sme si aj nepovinný tréning raz mesačne pre záujemcov, ale žiaľ, kvôli prísnym  opatreniam  sa to bude môcť realizovať až v novom roku. 

Do dvoch veľkých športových akcií, ktoré sa pravidelne konajú na území mesta, sme sa zapojili organizačnou výpomocou – v júli  to bola tradičná  Šarišsko – pivovarská sedemtisícovka  a v auguste Hradná míľa v areáli hradu Šariš.

Od septembra sme vďaka podpore mesta mohli začať pravidelne raz týždenne navštevovať telocvičňu miestnej základnej školy, aby sme si počas dohodnutej hodinky  zacvičili, zahrali loptové hry, stolný tenis. Máme už naplánovaný stolnotenisový turnaj a veríme, že sa bude môcť už  čoskoro aj uskutočniť.

Sme radi, že sa nám podarilo aspoň väčšiu časť našich členov zapájať do rôznych športových aktivít, keď iné ostali len v rovine plánov. Nebolo to len kvôli  Európskemu mestečku športu v r. 2021, ale najmä preto, že sme práve v práve vďaka športu a turistike mohli vyjsť zo svojich ulít. Mohli sme sa stretávať, čo určite prispieva k zlepšeniu zdravia aj celkovej psychiky každého človeka. A seniora ešte viac. Pri takýchto aktivitách sa lepšie zabúda na bolesti, problémy aj samotu.

Všetko, čo sa nám podarilo podniknúť, mohlo byť aj vďaka  veľkej podpore  zo strany mesta, najmä jeho primátora JUDr. Viliama Kalla. Uňho sme pre naše aktivity našli vždy  veľkú podporu a pochopenie. Vďaka dotáciám mesta, ale i príspevku od poslankyne  PhDr. Moniky Rolíkovej, vďaka výbornej spolupráci s oddelením kultúry, športu a mládeže a najmä v úzkej spolupráci s PhDr. Máriou Gáborovou sa nám takto úspešne darilo. Patrí im naša  veľká vďaka.

Naozaj sme hrdí, že sme aj my, seniori, mohli byť v r. 2021 súčasťou športového diania v našom historickom mestečku. V športovaní budeme pokračovať aj naďalej.

Doliňáková Edita, členka výboru ZO JDS vo Veľkom Šariši 

Sme hrdí na to, že sme jeho súčasťou