KALENDÁRE 2022

zhotovené technikou koláže

Aký deň je dnes? Ktorého je dnes? Kto má dnes meniny? Aký sviatok je dnes? …  Skoro všetky odpovede na tieto  a mnoho ďalších podobných otázok nájdeme zaznamenané v každoročnom kalendári. 

Kalendár je rozdelenie času do tradičných väčších pravidelných celkov, zvolených spravidla podľa astronomických kritérií súvisiacich s obehom Mesiaca okolo Zeme (mesiac) a Zeme okolo Slnka (rok). Najstarší známy kalendár vznikol v Egypte v 4.tisícročí pred n. l. .V Číne sa tvorba kalendára pripisuje cisárovi Fu simu. Mayovia používali špecifický mayský kalendár. V staroveku sa roky často počítali podľa vlády panovníkov. V Grécku sa počítali od prvých olympijských hier, čiže v r.776 pred Kr. V Ríme sa roky počítali od založenia mesta Rím (ab urbe condita), čiže od r.753 pred Kr. Pre Arabov je to od r. 622, čiže od Hidžry.

V Európe sa roky počítajú od narodenia Ježiša Krista. Toto počítanie zaviedol mních Dionysius Exiguus okolo r. 532. V r.1582 sa začal používať gregoriánsky kalendár, predtým sa používal juliánsky kalendár.“ (Wikipédia)

Členovia OO JDS Spišská Nová Ves sa rozhodli do svojich aktivít vložiť trochu kreativity a preskúšať si  trpezlivosť a zručnosť vytvorením svojho vlastného kalendára technikou koláže (Koláž pochádza z francúzskeho collage – lepenie, ktorým sa všeobecne označuje výtvarná technika nalepovania rozličných materiálov, predovšetkým papiera a tkanín.) v spolupráci so žiakmi prvého stupňa základných škôl a so zdravotne  postihnutými s mottom : Žijeme spolu, nie vedľa seba. Zhodli sa na troch témach: Moje mesto, moja obec – miesto, kde žijem, Milujeme turistiku, poznávacie zájazdy a rekreačno-ozdravné pobyty, Liečivé rastliny a čaje,   Žiaľ, pre covidovú pandémiu sa žiaci nemohli zapojiť, a tak ostalo len na senioroch, ako si s výzvou ku kreativite poradia. 

Vďaka dobrej spolupráci s  OZ „Sme iní, nie horší“ a ústretovosti jej riaditeľa Dr. Juraja Beňa sme mohli naše hotové diela vystaviť v Galérii netradičných umení (9. 11. 2021 – 31. 1. 2022), ktorá sa nachádza v strede historického námestia v Spišskej Novej Vsi a je ľahko dostupná pre širokú verejnosť. 

Výstava bola priestorovo rozdelená do dvoch častí. V prvej  sa návštevník  oboznámil s históriou a vývojom kalendárov a ukážkami rôznych druhov kalendárov – závesné viaclistové, jednolistové, stolové, kartičkové a tematicky venovanými, napr. osobnostiam, umeniu, prírode, architektúre, zdraviu… Mesto Spišská Nová Ves  sa môže pochváliť viac ako desaťročnou úspešnosťou v celoslovenskej súťaži Najkrajší kalendár Slovenska vyhlasovanej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, kde obsadilo len prvé až tretie miesta a získalo ocenenia za osobitý prístup pri zachovaní tradícií a propagácii kultúrneho dedičstva. 

Ako dnešní naši seniori, aktívni a plní elánu, upevňujú svoje zdravie turistikou, výletmi a rozširujú si svoj vedomostný obzor záujmami o kultúru a históriu exkurziami a účasťou na prednáškach,  potvrdili práve svojimi kalendármi. Boli inštalované v druhej časti  výstavy. 

Autorsky sa zapojili: MsO JDS Spišské Vlachy (Mária Mihalková, fotokoláž – Štvorlístok šťastia s fotografiami z akcií), MsO JDS Spišská Nová Ves (Anna Kačírová, fotokoláž – vlastná kreatívna tvorba z textilu), ZO JDS Harichovce (Ing. Peter Jakubec, fotokoláž – výlety a turistika a Mgr. Jozefa Staroňová, fotokoláž – fotografie z mesačných akcií s citátmi osobností),  ZO JDS Kolinovce (Ružena Soľáková, Mária Biľaková, Jitka a Romana Puhallové – koláž plošná aj reliéfna – akcie a oslavy sviatkov členov JDS prepojené so životom v obci),  ZO JDS Mlynky (Eva a Miloš Odstrčilovci, Helena Tomajková, Mária Gerdová – fotokoláž – fotografie z mesačných akcií a flóra obce Mlynky a jej okolia), ZO JDS Nálepkovo (Magdaléna Šmelková – koláž – štyri ročné obdobia vo večnom kalendári na preglejke),  OO JDS Spišská Nová Ves (členovia výboru: Ing. Štefan Handžák s manželkou Monikou – fotokoláž –  Zdolávame kilometre, turistika a výlety, Mgr. Jolana Prochotská – koláž doplnená fotografiami – Za zdravím do slovenských kúpeľov, Dana Rosová – koláž – Dary prírody pre úžitok človeka, kláštory na Spiši v minulosti a súčasnosti, osobnosti botaniky  nášho regiónu na prelome 19. a 20. storočia). PROAUTISTIK, n. o. Spišská Nová Ves (Mgr. Marcela Lesňaková a Katarína Krátka – koláž plošná a reliéfna doplnená fotografiami – Rok v živote klientov).

Čo dodať záverom? Len poďakovať autorom, pretože čas nemôžeme zastaviť, lebo plynie  neustále, ale čo sme v jeho toku chceli, zvládli a urobili, pokúsili sme sa zachyť v našich kalendároch. Vzbudili u návštevníkov výstavy zaslúženú pozornosť aj obdiv.

Dana Rosová, kurátorka výstavy

Fotografie: Ing. Jana Barbuščáková a Tomáš Repčiak, MsÚ Spišská Nová Ves

Prišiel čas obrátiť list v starom kalendári