Naša malá ZO JDS si 16. júla 2021 pripomenula 10 rokov svojej činnosti od  založenia. Zakladajúca listina má dátum 29. 4. 2011. Svoju prácu za desaťročie považujeme za  úspešnú, lebo od začiatku sme stavali na aktivite. Všetky podujatia sme organizovali v spolupráci s OO JDS, na rokovaní ktorého sme sa stretávali každý mesiac. Snažili sme sa plniť náš plán činnosti a pri spoločenských akciách nám veľmi pomáhala spolupráca s miestnym obecným úradom. Napríklad sme sa spoločne stretali pri pomníku padlých, keď sme si pripomínali našich občanov, ktorí padli vo svetových vojnách. Pomáhali sme brigádami pri čistení cintorínov alebo okolia kultúrneho domu po maľovaní v obci. 

Zorganizovali sme niekoľko autobusových zájazdov po slovenských hradoch, ako Červený Kameň, Beckov, Čachtice, Oravský zámok, Zvolenský zámok, Betliar a hrad Budatín. Vydali sme sa aj vyššie a ďalej, a to do Vysokých Tatier. Obdivovali sme nádhernú slovenskú prírodu, ale na Hrebienku sme si pozreli aj výstavu ľadových sôch a zážitok z nich sme spojili s príjemnou prechádzkou k neďalekému vodopádu. Okrem Tatier sme navštívili aj Košice, kde sme si pozreli pamiatky a oboznámili sme sa s históriou mesta. 

Zorganizovali sme aj okresnú opekačku v rekreačnej oblasti Výtoky, kde prišli aj ostatné ZO JDS. Táto akcia sa stala pravidelným stretnutím, ktoré sa konalo vždy v inej základnej organizácii JDS. Okrem opekačky sa pravidelne organizoval aj „Anna guláš“ spojený s tombolou. Našou obľúbenou akciou, pri ktorej sme sa dobre zabavili a zatancovali si, býval ples seniorov – zúčastnili sme sa na ňom šesťkrát. Organizátorkou plesu bývala ZO JDS Chtelnica. 

Výročné členské schôdze sme spájali s pripomenutím MDŽ, kedy každá naša členka dostala kvet. Jubileá svojich členov si pripomíname na členských schôdzach príjemným posedením. Každoročne sú nám ponúknuté z KO JDS rekondičné pobyty do vybraných kúpeľných destinácií po celom Slovensku. Naši členovia radi na nich naberú nové sily, ale aj chuť k  organizovaniu ďalších akcií v JDS. 

Veľmi zábavnou formou aktivít pre naše členky sú aj športové podujatia, kde boli neraz ocenené medailami. Okrem spomenutých akcií sme zorganizovali aj veľa ďalších a chceme v nich aj pokračovať. 

Bohužiaľ pandemická situácia nás v súčasnej dobe dosť zabrzdila v organizovaní akcií aj spoločenskom stretávaní sa. Ale teší nás, že nám do organizácie aj v tomto čase pribúdajú noví členovia, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do našej práce. Veríme, že sa pandemická situácia čoskoro na Slovensku zmierni a my budeme môcť pokračovať v našich plánovaných aktivitách. 

Ján Čavojský, predseda ZO JDS v Hubine

10 rokov ZO JDS HUBINA, okres Piešťany