Liptovský Hrádok je krásne mesto v srdci očarujúcej liptovskej prírody. Má bohatú históriu a množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré je hodné  spoznávať.

Pred pandémiou bola činnosť v našej organizácii veľmi bohatá. Navštevovali sme výstavy, prednášky, divadelné predstavenia, zapájali sme sa do vedomostných súťaží, recitačných pod názvom „Rúfusov Mikuláš“ aj v literárnej tvorbe. Svoje zručnosti sme rozvíjali v tvorivých dielňach a zdravie sme si posilňovali plávaním. S veľkým záujmom sme sa zapájali do  športových súťaží a turistiky (napr. beh na lyžiach na Štrbskom Plese, stolný tenis, plávanie v Liptovskom Jáne aj v ľahkej atletike). Sme hrdí na našich športovcov, ktorí v rámci okresu, kraja i Slovenska patrili medzi najlepších. Pripomínali sme si aj významné výročia: oslobodenia, SNP, 11.11., a na úprave okolia sme odpracovali 724 hodín.

Počas pandémie sme našu činnosť preniesli do prírody. Denne sme v okolí Liptovského Hrádku  prešli 8 – 10 km. Medzi seba sme pozývali i členov JDS z Lipt. Jána a Lipt. Mikuláša. Tak sa zrodila naša „Seniorská vibrama“.

Od apríla do konca októbra 2021, keď sa opatrenia uvoľnili sme navštívili: Čerenovu skalu, Havránok, Čertovicu, Beňušku, rozhľadňu Súšava, Kvačiansku dolinu, Sliačske travertíny, Muráň – sysliu lúku, Haluzickú tiesňavu, chatu Plesni-vec, hrad Turňa, Hájske vodopá-dy, jaskyňu Čertova pec, Morské oko, Sninský kameň, rozhľadňu Háj, Horné Lazy, Turčiansku Tep-ličku, Teplické travertíny, Súľov-ské skaly, Bradu, Hričovský hrad, Zbyňovský budzogáň, Manínsku tiesňavu, Veľký Manín, Záskalie, skalné okno, partizánsku jaskyňu,  Kostelecký dóm, Jastrabiu skalu, Balvan na Maši, rozhľadňu Baláž-ka, hrad Zniev, Predný Čebrať. 

Po zdolaní každého vrcholu sme si zaspievali našu turistickú hymnu: „ … a či v zime, a či v lete, turisti sú na výlete, hej, dolina, dolina…“

Okrem toho sme zorganizovali v júni 2021 aj  12-dňový pobyt v Chorvátsku, jedno-dňový autobusový zájazd do skanzenu v Rožňove pod Radhoštem  s Jurkovičovou rozhľadňou, exkurziu na PVE Čierny Váh s opekačkou. Za jeho prípravu ďakujeme p. M. Krajčímu, ktorý nám zabezpečil návštevu múzea, cintorína aj všetkého k opekaniu. Naši členovia sa zapojili aj do cyklistickej akcie „Hýb sa Hrádok“.

Za prípravu a organizovanie „Seniorskej vibramy“ úprimne ďakujeme Ing. V. Štepánkovi a za sprievodné slovo na trasách Mgr. M. Mikovinyovej. 

Milí seniori z blízkeho okolia, ale i vzdialenejších miest, Vašu pozornosť chceme upriamiť aspoň na dve zaujímavé lokality, ktoré sme spoznali:

Pozoruhodná a natrvalo v pamäti zakódovaná nám ostala návšteva Turčianskej Štiavničky. Tu sme navštívili rodný dom básnika Jána Kostru, obecnú zvonicu, mauzóleum šľachtického rodu Révay ( Révai) a kaštieľ s parkom (je v rekonštrukcii). Po ich prehliadke sme pokračovali okolo altánka s minerálnym prameňom k serpentínam. Ide o dômyselný historický systém prívodu vody do obce, kaštieľa a parku, ktorý v rokoch 1870-75 dal vybudovať gróf  Révay. Je to turisticky veľmi príťažlivé miesto. Voda tu tečie cez hustý les umelo vybudovanými serpentínovými korytami, jazierkami, drevenými žľabmi a skalami, ktoré vytvárajú skutočnú oázu pokoja. V roku 2008 bola táto lokalita zaradená medzi „sedem divov Turca“.

Druhou lokalitou je Balvan na Maši, ktorý bol vytvorený eró-ziou Váhu. Odtiaľ môžete pokračovať ku Kráľovej Lehote a do Červeného kúta. Nachádza sa tu NKP „Múzeum baníctva a hutníctva na Maši“, ktoré združuje historické objekty Vážnicu a Klopačku. V r. 1792 tu postavili hámor na spracovanie medenej a železnej rudy a vysokú pec, nazývanú Maša. Železnú rudu, ktorú vážili vážnici, spracúvali vo vysokej peci. Železo bolo veľmi kvalitné, preto medené kované plat-ne aj železné produkty odvážali na pltiach dolu Váhom na predaj.

V priestoroch Klopačky sa nachádza expozícia histórie baníctva a hutníc-tva v Liptove. Súčasťou poznávacieho a zážitkového produktu bolo pútavé rozprávanie Ing. P. Flodra, ktorému aj touto cestou ďakujeme.

Za podporu bohatej činnosti v našej ZO JDS Liptovský Hrá-dok úprimne ďakujeme nášmu primátorovi  Dr. B. Trégerovi a Ing. M. Zánikovej.

Mgr. M. Mikovinyová, predsedníčka ZO JDS

– sekcia učitelia,  Liptovský Hrádok

Hrádockí seniori spoznávajú Slovensko  –  Seniorská vibrama