V dňoch 25 a 26. februára 2022 sa predsedovia krajských organizácií JDS zúčastnili veľmi milého a poučného stretnutia s predstaviteľmi spoločnosti SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., ktorá je členom reťazca Ensana.

Do portfólia Ensana Health Spa Hotels patria hotely Esplanade, Splendid, Thermia, Pro Patria či Jalta v Piešťanoch a tiež Prírodné liečebné kúpele Smrdáky.

Prvý deň nás pán riaditeľ Petr Hlaváč a pán Igor Paulech previedli zákutiami piešťanských kúpeľov, dozvedeli sme sa veľa o histórii mesta aj kúpeľov, vysvetlili nám postup pri výrobe bahna, mohli sme sa na vlastné oči presvedčiť ako prebiehajú liečebné procedúry. Pozreli sme prostredie – izby, jedálne, aby sme vedeli fundovane ponúkať  pobyty našim záujemcom. Kvalita piešťanských kúpeľov je nám známa aj z rozprávania našich seniorov, ktorí sa pobytov zúčastnili po minulé roky, napriek tomu nás táto malá exkurzia do zákulisia a tajov kúpeľných zariadení  potešila.

Na druhý deň nás čakalo veľké prekvapenie – objavili sme malé kúpele s veľkou liečivou silouSmrdáky,  nachádzajúce sa v regióne Záhorie, 7 kilometrov od okresného mesta Senica. 

Privítal nás dlhoročný primár kúpeľov MUDr Ján Lidaj , ktorý veľmi pútavou formou vysvetlil možnosti tohto kúpeľného zariadenia. Dozvedeli sme sa , že sa tu nachádzajú najsilnejšie sírovodíkové pramene Európy,  spolu 14 prameňov, z ktorých sa aktuálne využívajú dva – Jozef I a Jozef II. V Smrdákoch sa nachádzajú pramene s vysokou hladinou sírovodíka – obsahujú 3400 mg minerálnej soli v 1 litri vody a z toho 680 mg tvorí sírovodík. Tie umožňujú liečbu nielen psoriázy, atopického ekzému, ale aj pohybového aparátu. Liečba je kombináciou rôznych faktorov: kúpeľov v liečivej vode, zábalov v miestnom liečivom bahne, fytoterapiou, elektroterapiou, ale aj upravením stravy. Liečbu a relaxáciu návštevníkov podporujú mierne klimatické podmienky a pokojné prírodné prostredie v parku s rozlohou 16 ha. Bezpríznakové obdobie po liečení dosahuje v priemere až 9 mesiacov, a to bez následných nežiadúcich vedľajších účinkov. Liečia sa tu dospelí aj deti od 3 rokov.

    Po obsiahlej prednáške pána primára nás areálom kúpeľov previedla pani Lívia Vávrová, mali sme možnosť nahliadnuť do ubytovacích zariadení Centrál, Vietoris, Záhorie a Morava. V každom z týchto zariadení sa nachádzajú izby s kvalitným zariadením, kúpeľňou a WC.

  Po týchto skúsenostiach môžeme kúpele Smrdáky odporúčať nielen seniorom,  trpiacim dlhé roky trvajúcimi kožnými ochoreniami, ale všetkým dôchodcom, ktorí si v príjemnom , tichom prostredí potrebujú oddýchnuť a urobiť správny krok na upevnenie svojho zdravia.

Valéria Pokorná | poverená vedením JDS

Objavovanie nových možností na regeneráciu zdravia seniorov