Náš zástupca v Dozornej rade Sociálnej poisťovne

Po uplynutí 5-ročného funkčného obdobia Ing. J. Lipianskeho v Dozornej rade SP bol za člena tohto dôležitého orgánu navrhnutý Predsedníctvom JDS Dr. Michal Kotian, predseda KO JDS Žilina. Výbor NR SR pre sociálne veci súhlasil s predloženým návrhom P JDS uznesením  č. … Čítať ďalej Náš zástupca v Dozornej rade Sociálnej poisťovne