Pred časom, keď sme zverejnili upútavku tohto podujatia, ktoré malo za sebou už jedenásť ročníkov, len sme hádali, koľko našich ZO JDS bude na výzvu reagovať aj ako sa zhostí ZO JDS v Štiavnických Baniach s organizáciou celoslovenského podujatia.

Dnes už poznáme – aj keď nie úplnú odpoveď. Výstava Vandrovalo vajce bola slávnostne otvorená 11. marca 2022 na pódiu kinosály v tomto rázovitom mestečku za prítomnosti mnohých majsteriek „krasličiarok“. Vážnosť podujatia podporili svojou prítomnosťou členovia predsedníctva JDS: Valéria Pokorná, podpredsedníčka, poverená zastupovaním predsedu JDS, A. Luknár, podpredseda JDS pre kultúru a voľnočasové aktivity, A. Petričová, podpredsedníčka JDS pre ekonomiku a súčasne predsedníčka KO JDS Prešov, J. Hlaváč, predseda KO JDS B. Bystrica. Nechýbali šéfredaktori časopisov za 3. vek D. Luknárová a za SENIOR magazín V. Topercer. Boli prítomní viacerí predsedovia okresných aj miestnych organizácií JDS.

Výstava kraslíc dotvárala zaujímavé podujatie – konferenciu „Vidiek ženám“, na realizácii ktorej sa organizačne podieľali OZ VIDIECKY PARLAMENT  SK aj Centrum EUROPE DIRECT, Banskobystrický región. Významným hosťom aj hlavným rečníkom konferencie bol Róbert Hajšel, poslanec EP, svojimi príspevkami zaujali: Ľ. Blašková, M. Okenková, Z. Palková. Uvítací príhovor predniesol starosta obce Štiavnické Bane Stanislav Neuschl. prostredníctvom video hovoru pozdravil prítomných aj Ivan Štefanec, europoslanec. 

Účastníkov podujatia zaujali aj ďalšie sprievodné programy: drezúra dravcov z miestnej ZŠ, jedinej na svete, ktorá má v základnom vyučovacom pláne zahrnuté sokoliarstvo, aj prezentácia pamätnej izby K. Jarunkovej z Červenej skaly. Zaujal tiež sprievodný kultúrny program: vystúpenie mladého harmonikára Sama Kuka, recitácia vlastnej tvorby v podaní E. Kolembusovej a K. Kissovej i pozoruhodný koncert krištáľových kalichov, ktoré rozozvučala svojím majstrovstvom M. Okenková.

Celý realizačný tím, predovšetkým zostavený z miestnych seniorov, pod vedením predsedníčky ZO JDS Štiavnické Bane Evy Šestákovej a za OZ VIPA SK Márie Behanovskej, mal naozaj plné ruky práce. Ale oplatilo sa. Podujatie bolo zaujímavé a podnetné. Samotná výstava sa ponúka až do 11. apríla na tom istom mieste, ale kvôli výberu najkrajších kraslíc aj na internetovom linku.

– red. –

Vandrovalo vajce