Stretnutie dôchodcov s pani prezidentkou

sa konalo dňa 10.03.2022 v priestoroch Klubu seniorov Bratislava – Staré Mesto na Karadžičovej ulici č. 1 Stretnutie dôchodcov s pani prezidentkou