Už 21 rokov čachtickí seniori žijú svoj život radostnejšie, družnejšie, veselšie. Prečo? V duchu hesla „Radosť zo života v každom veku“ bola 2. aug. 2000 založená ZO JDS v Čachticiach. Hlavným aktérom pri jej zrode bola vtedajšia starostka p. A. Ištoková. Vedenia organizácie sa ujala p. O. Ondrejková. Mali sme vtedy 85 členov. Za 21 rokov existencie sa stav členstva ustálil na 90. Začali sme sa stretávať raz mesačne a všetci členovia sa na stretnutia tešili. Mali príležitosť sa porozprávať, ale najmä  členovia čakali, čím ich klub opäť prekvapí.

V r. 2001 sme nadviazali družbu so seniormi KD v Brne Tuřany, ktorá pretrváva dodnes. Pri príležitosti stretnutia si vždy urobíme celodenný výlet spojený s návštevou hradov, zámkov alebo inej zaujímavosti. Stretnutia sú veľmi družné, spojené s kultúrnym programom a zábavou. Za tie roky vznikli medzi nami vzájomné a úprimné priateľstvá. Preto nie je čudné, že sa vždy lúčime so slzami  v očiach s piesňou “Za rok se vrátim“.

V r. 2006 prebrala vedenie ZO p. H. Šimová. Stretávať sa raz mesačne nám začalo byť málo. Preto sa stretávame častejšie – každú nedeľu a vo sviatok pri čaji a káve. Dvakrát do týždňa chodíme tiež cvičiť. 

21 rokov je dlhý čas na to, aby sme sa s hrdosťou mohli pochváliť, čo dobré a užitočné sme v našej ZO JDS urobili. Spolu s členmi výboru  sa snažíme vniesť do života seniorov našej obci radosť, potešenie, súdržnosť, chuť poznávať blízke i vzdialenejšie okolie. Pomôcť, aby sa neuzatvárali do seba. Aby každý, kto príde medzi nás našiel pohodu, priateľov, dobrý pocit a s radosťou sa zapájal do pripravených aktivít. Najväčšou odmenou pre nás je úsmev na ich tvárach a príliv nových „mladých“ členov, ktorých prilákala naša činnosť a vždy dobrá nálada. Uvedomujeme si, že pomáhať prekonávať ťažkosti v starobe, udržiavať kontakty medzi sebou, stretávať sa , pomáha zaháňať zlé myšlienky, smútok je to najdôležitejšie. Takto skvalitňujeme život našich seniorov.

Za obdobie 21 rokov sme okrem iného pripravili množstvo 1-dňových výletov, ktorých cieľom boli väčšinou návštevy hradov, jaskýň, miest…Bratislavský hrad, Devín, Lukov, Buchlov, Beckov, zámok Buchlovice, Lednice, Gabčíkovo-plavba po priehrade, Stará Bystica-orloj, Luhačovice, Květná-sklárne, Hrebienok-ľadové sochy, Budapešť, Ostrihom, Volkswágen-výroba áut, Hlohovec –hvezdáreň, zámok.

Uskutočnili sme päť 3-dňových zájazdov po Slovensku. V Košiciach sme sa pokochali zlatým pokladom, obdivovali sme úžasnú prácu majstra Pavla v Dóme sv. Barbory i v Levoči. Navštívili sme niekoľko jaskýň, zvlášť nás zaujala Ochtinská aragonitová jaskyňa svojou výzdobou. V Kežmarku sme si prezreli artikulárny kostol aj Kežmarský hrad. V Bachledovej doline sme si vyskúšali svoju vytrvalosť a prešli sme „Chodníkom v korunách stromov“. Nedá sa nespomenúť návštevu Vysokých Tatier. Videli sme množstvo hradov. Každý nás niečím zaujal. Prešli sme mnohými zaujímavými miestami stredného Slovenska. Páčila sa nám Kremnica, Sv. Antol. Zvlášť sme sa venovali Banskej Bystrici, kde sme si urobili exkurziu v Pamätníku SNP. Absolvovali sme sakrálnu cestu v Beckove.  

Štyri 3-dňové zájazdy sme urobili k našim susedom do Čiech. Pri návšteve Prahy sme prehliadku historického jadra spojili s návštevou muzikálu“ Fantóm opery“. Zaujal  nás rozprávkový zámok Hluboká. V Českobudějovickom pivovare sme mali exkurziu spojenú s ochutnávkou piva. Veľmi zaujímavý a poučný zájazd bol do Poľska: Osvienčim, Wielicka,  Krakov, Zakopané. Telá a duše sme boli zregenerovať pri Jadranskom mori v Tribuni a tiež na ostrove Vir. Usporiadali sme besedy so zaujímavými ľuďmi: lekármi, bylinkárkou, policajtom, spisovateľom, historikom, starostom obce, kastelánkou…

Snažíme sa žiť aj kultúrou. Navštevujeme rôzne výstavy, divadelné predstavenia. Pravidelne usporadúvame fašiangové zábavy.  Využívame rekondično-relaxačné pobyty, robíme turistiku do okolia. Každý rok organizujeme predsilvestrovský pochod Čachtický hrad – Rexova dolina-Višňové. Krásne prechádzky boli aj na Plešivec, Tematín, do Haluzickej tiesňavy. V letných mesiacoch navštevujeme termálne kúpalisko Vincov les. Zapájame sa do akcií, ktoré organizuje obec. Pomáhame pri obecných brigádach. Po rekonštrukcii KD sme veľa brigádnických hodín odpracovali v našom klube, ktorý sa nachádza v jeho priestoroch.

Prišla korona,… prežívali sme ju vo veľmi obmedzenom režime. Nemohli sme sa stretávať, preto sme si robili aspoň vychádzky do prírody. V čase uvoľnenia nariadení sme sa opäť vybrali oddýchnuť i do Vincovho lesa. V auguste sme boli u našich priateľov v Tuřanoch. Boli sme na prehliadke hradu Veveří a plavili sme sa po Brnenskej priehrade. V septembri sme urobili oslavu našim jubilantom. Zorganizovali sme 1. roč. športových hier, kde sme si vzájomne zmerali sily, ale hlavne sa zabavili. Urobili sme si výlet vlakom na Považský hrad. 23.- 25. sept. sme boli na zájazde „Po stopách P. O. Hviezdoslava a M. Kukučina“ na Orave.

Podmienkou všetkých akcií bolo, aby boli členovia zaočkovaní alebo testovaní. Pretože spoločných stretnutí počas korony bolo málo, boli sme v neustálom telefonickom spojení. Nezabudli sme zablahoželať našim oslávencom k sviatkom, informovať sa o ich zdravotnom stave, či povzbudiť osamelých. 

S uvoľnením opatrení sa náš klub opäť vracia k všetkým aktivitám. Tešíme sa, ako si budeme znovu užívať slobodu stretávania bez obáv a pokračovať v činnosti.

Bez pomoci Obecného úradu by sme tieto naše aktivity nemohli realizovať. Poskytli nám priestory, príspevok na dopravu, počas korony sa postarali o rúška, dovoz liekov a nákup potravín až do domu. Touto cestou sa chceme poďakovať pracovníkom OcÚ a hlavne p. starostke E. Ondrejkovej ako aj členom obecného zastupiteľstva za ich podporu a prístup.

Helena Šimová, predsedníčka ZO JDS Čachtice

Nebyť v starobe sám