MsO JDS Spišská Nová Ves pod vedením M. Ivanovovej vo svojom programe pravidelne propaguje poznávanie nášho milovaného Spiša i Slovenska. Každý zájazd musí mať zanieteného človeka s poznaním. Tým naším bola tentokrát RNDr. V. Dzurňáková, ktorej námet sa zapáčil, a tak 15. 3. 2022 sme s veľmi zodpovedným vodičom J. Lahetom vyrazili do srdca Zemplína, Michaloviec. 

Slnečné lúče nám umocňovali zážitky po celý deň. Veľmi milé bolo nielen privítanie  ale aj celodenná starostlivosť o nás od členky OO JDS v Michalovciach M. Ivankovej. Stretli sme sa pred Zemplínskym múzeom, kde žili poslední vlastníci michalovského kaštieľa – Sztárayovci. Dozvedeli sme sa, ako bývali, obliekali sa (11 replík šľachtických kostýmov  ušili študenti odbornej školy pod vedením krajčírskeho majstra) aj akú hudbu počúvali (zložil ju člen rodu gróf Michal). Zaujala nás aj expozícia v Zimnej záhrade aj spojitosť  Habsburgovcov a Sztarayovcov (grófka Irma bola dvorná dáma cisárovnej Sisi, ktorá bola v Ženeve svedkom jej tragickej smrti. Napísala knihu „Spomienky dvornej dámy“). Prezreli sme si duchovné dedičstvo,  klenotnicu aj dielo „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“ Teodora Jozefa Mousseta. Prechádzka po  pešej zóne nás tabuľkami upozornila na výnimočnú architektúru (Budova zlatého býka, MsÚ, Groszov palác, Banková budova – Dom zdravia, Bankový palác…), ale aj na symbol SRDCA či basu, toto bolo aj zátišie pre fotografiu. 

Cesta nás viedla k priorite našej cesty – Senné. Príchod s priateľským uvítaním predsedu ZO JDS Jána Nemčíka – vôbec nebol len tak na „sucho“ – nás veľmi milo prekvapil. Predstavil nám úžasne zanieteného človeka, majiteľku zanedbaného 900 ha pozemku a malého chátrajúceho  kaštieľa, Drahomíru Hlohinovú. Rodáčka z Modry nám sugestívne vyrozprávala históriu, silu svojho predsavzatia aj odkazu pre všetkých: „Udržať svoj rod a navzájom si pomáhať“. Pochutnali sme si aj na koláčikoch, plnených orechmi, ktorých má plnú záhradu.  Vypočuli sme si výklad o tom, že členské štáty EÚ budujú súvislú ekologickú sieť chránených území NATURA 2000.Vláda SR schválila v r. 2003“Chránené vtáčie územia“ pre ochranu voľne žijúcich vtákov. Jedným z nich je CHVÚ Senianske rybníky. Katastrálne územie Senné, Iňačovce, Hažín, Blatná Polianka, Blatné Remety o rozlohe 2 668 ha. Mokré lúky – Lúka Ostrovik, 100 ha je hniezdiskom vtákov, žijúcich na vlhkých lúkach a rybníkoch. 

Táto oblasť „Vtáčí raj“ Senné nám ponúkla aj divadlo na oblohe. Sledovali sme prelet žeriavov, viac ako 12 kŕdľov. Ich rôzne zoskupenia na oblohe, zvuky, ktoré vydávali, umocnené západom slnka, to bol zážitok, na ktorý sa nedá nikdy zabudnúť! 

Naše poďakovanie patrí aj odbornému pracovníkovi Aviscentra M. Repelovi za veľmi zaujímavé priblíženie lokality a poznatkov zo života v nej a v neposlednom rade aj za pomôcky na pozorovanie, ktorými nás vybavil. 

V mene účastníkov vyslovujem, veľkú vďaku členom výboru, ktorí naše „chcenia“ pozorne počúvajú a pre nás pripravujú obdobné zážitky, ako bol napríklad tento nádherný deň.

Mgr. J. Prochotská  

SPIŠIACI NAVŠTÍVILI ZEMPLÍN