Všeobecná zdravotná poisťovňa opäť zaznamenáva zvýšený počet podnetov od svojich poistencov na podvodné konanie jednotlivcov, ktorí sa v záujme vlastného obohatenia dopúšťajú nekalých prepoisťovacích praktík, na čo najviac dopláca práve pacient

Najčastejšie poistencov oslovujú telefonicky, na sociálnych sieťach či emailom s tvrdením, že im už nebude poskytnutá zdravotná starostlivosť v prípade, ak sa ihneď neprepoistia. Najmä u starších a chorých ľudí to zbytočne vyvoláva paniku a strach, čo môže byť spúšťačom zhoršenia ich zdravotného stavu.

Poisťovňa rázne popiera tieto klamlivé tvrdenia a vyzýva verejnosť k ostražitosti. Výber zdravotnej poisťovne má byť slobodným rozhodnutím a poisťovňa odmieta, aby prebiehal pod nátlakom a pod vplyvom nepravdivých a zavádzajúcich informácií. Práve také konanie môže skomplikovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zdravotný stav oklamaných ľudí. Obchodné ciele nesmú byť nadradené nad zdravie ľudí.

Voči jednotlivcom a skupinám, ktorí paktizujú nekalé prepoisťovanie, už VšZP podnikla právne kroky a poistencov ubezpečuje, že je pre nich i naďalej stabilným partnerom.

VšZP upozorňuje verejnosť na podvodné konanie