Vajíčko – kraslica

Koľko je v Tebe skrytých spomienok?

Koľko Veľkých nocí naša pamäť pamätá

a chráni ich krásne fluidum:

Ako detský sen

či mladícky rozmar?

Alebo vnímanú pravdu zrelého života!

Je tu opäť Veľká noc

a všetky jej dôležité posolstvá –

Nuž, postojme chvíľu 

a pouvažujme o nich …

Je pravda o nás, ľuďoch, taká ťažká a zložitá?!

Pokojné prežitie tradičných Veľkonočných sviatkov

v kruhu svojich najbližších

všetkým členkám a členom JDS a ich rodinám

prajú

členovia Predsedníctva JDS

2022

Pozdrav k Veľkej noci