Z rokovania Predsedníctva JDS 30. marca 2022

Rok 2022 je pre členskú základňu JDS významným rokom z hľadiska hodnotenia jej činnosti aj vymedzením perspektívy pre budúce roky. Je totiž rokom 12. snemu JDS. Preto sa už po hodnotiacich členských schôdzach rozbieha kolo okresných snemov a čoskoro naň nadviažu krajské … Čítať ďalej Z rokovania Predsedníctva JDS 30. marca 2022