Naša ZO JDS vznikla 13. 2. 2019 ako súčasť OO JDS Michalovce, ktorá združuje 30 zákl. org. v rámci okresu. Zakladajúcej schôdze sa zúčastnilo 31 občanov, prítomní boli aj starosta obce Juraj Kriška  a predseda OO JDS v Michalovciach Ján Butala. 

Predseda OO JDS priblížil členom plán okresných akcií a povzbudil k účasti na nich. Prítomní zvolili výbor ZO a schválili plán práce na rok 2019.  Medzi prvé aktivity patrilo zabezpečenie dodávok obedov pre dôchodcov s príspevkom z rozpočtu obce.  Nasledovali spoločné cesty za poznaním a kultúrou. Krásu našej i cudzokrajnej kveteny sme obdivovali v apríli 2019 pri prehliadke Botanickej záhrady pri Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach spolu s členkami družobnej ZO JDS Klubovianka z Michaloviec. Nádherným kultúrnym zážitkom  bolo zhliadnutie divadelného predstavenia Chrobák v hlave v Štátnom divadle Košice spojené s prehliadkou mesta a posedením pri káve. Pred hroziacou pandémiou sme v marci 2020 ešte stihli hodnotným spoločným posedením osláviť MDŽ. Páni dôchodcovia zablahoželali ženám kytičkami, členky folklórneho súboru  zaspievali a zatancovali karičku, obecná kronikárka pomocou  prezentácie priblížila prítomným zaujímavosti z histórie obce. Už pri tejto oslave sa blížili správy o šírení nákazy Covid-19, zavedení prísnych opatrení  pre zamedzenie šírenia choroby  a potreby nosiť rúška, ktoré nebolo  dostať. Naše členky  v spolupráci s vedením obce ušili rúška pre všetkých dôchodcov v obci. V letných mesiacoch počas  čiastočného uvoľnenia  protiepidemiologických opatrení sme zorganizovali výlet na Horný Zemplín obdivovať krásu starých drevených kostolíkov spojenú s návštevou Múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Fyzicky zdatnejší členovia sa pravidelne zúčastňujú turistických akcií ako výstup na  Vihorlat a na hrad Vinné spojený s výkladom jeho histórie, sú členmi súťažných družstiev na okresných športových súťažiach organizovaných OO JDS.

Spoluprácu s vedením obce si pochvaľujú obidve strany. Starosta obce je ústretový pri organizovaní akcií a v obci je existencia členov JDS viditeľná tiež pri príprave príležitostnej výzdoby pri obecnom úrade a miestnom kostole. Po zverejnení fotografií  administrátorom na facebooku ich obdivujú aj rodáci, ktorí už nebývajú v Porube.

Vzhľadom na krásnu prírodu v okolí obce  usporiadala naša ZO JDS na strelnici Športovo-streleckého združenia v Porube pod Vihorlatom nultý ročník súťaže vo varení guľášu – Guľáš majster 2021.  Záštitu nad akciou prevzal starosta obce Juraj Kriška a organizačnú taktovku  predseda OO JDS Ján Butala. O deviatej ráno sa 10. júla 2021 stretli členovia   8 zmiešaných družstiev z dedinských organizácií v rámci okresu a  družstvo členov ZO JDS Poruba pod Vihorlatom  v nádhernom prírodnom prostredí strelnice. Samozrejme nechýbali priaznivci jednotlivých družstiev – veď, kto by toľký guľáš  – 6 litrov pri každom družstve – skonzumoval?! Každé družstvo prišlo patrične vystrojené materiálom na varenie guľášu, potrebným náradím aj nádobami. Drevo pripravili organizátori a o 9.30 bol odštartovaný prípravný proces. Všetci súťažiaci krájali, prikladali pod kotly, miešali, ochutnávali, aby v čase hodnotenia bol ten ich guľáš najlepší. Organizátori zabezpečili pomocou sponzorov dostatočné množstvo nealkoholických nápojov. Každý člen váženej poroty, zostavenej Okresnou radou JDS v Michalovciach, dostal o 13:00 od vedúceho rozhodcov 9 misiek guľášu s číslami družstiev v spodnej časti. Nasledovalo ochutnávanie, bodovanie a vyhodnotenie. O štrnástej porota zverejnila výsledok: „Guľáš majstrami“ sa stali členovia ZO JDS Poruba pod Vihorlatom. – Július Ihnát, Beňadikt Ihnát, Ladislav Dolinič a Ladislav Rejta. Ostala ešte posledná, veľmi príjemná činnosť – konzumácia a potom upratanie súťažných stanovíšť. Vydarená akcia mala veľmi pozitívny ohlas a účastníci vyjadrili želanie organizovať súťaž pravidelne každý rok práve na tomto mieste.

Výročná členská schôdza ZO JDS prebehla nedávno a na nej Správu o činnosti ZO od jej založenia – za tri roky – predniesla predsedníčka Terézia Rejtová. Poukázala v nej na spoločné akcie dôchodcov, poďakovala sponzorom, starostovi obce aj členom organizácie za aktivitu. Predseda OO JDS Ján Butala odovzdal Ing. Anne Ondríkovej  vyznamenanie III. stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov. Za predsedníčku ZO JDS si členovia opäť zvolili T. Rejtovú a schválili plán práce na tento rok. Naša ZO JDS má 40 členov. Priebeh schôdze spestril kultúrny program – básne o Porube zarecitovala členka výboru H. Šepeľaková a ľudové piesne zaspievali  muži, členovia folklórnej skupiny Porubian. Po oficiálnom programe  nasledovalo posedenie a družná debata členov pri štedrom pohostení.

Ing. Anna Ondríková, členka ZO JDS Poruba pod Vihorlatom

DO JDS v Porube pod Vihorlatom hodnotila svoju trojročnú činnosť