Milí pracujúci seniori,

blíži sa čas zúčtovania daní za rok 2018 –  31.marec 2019 a vy máte možnosť poukázať časť svojej dane občianskym združeniam alebo nadáciám za týchto podmienok :

a/ nemáte do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania  nedoplatok na dani 

b/ podiel zaplatenej dane je najmenej 3 €.

1/ Ak podávate daňové priznanie typu A alebo B, vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

2/ Ak vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive do 30.apríla 2019.

K vyplnenému vyhláseniu ste povinný predložiť tlačivo „ Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR / viď. prílohy /

Ak ste doteraz nenašli adresáta, komu by ste  venovali  2 % z vašich daní, využívame túto príležitosť a prosíme Vás, aby ste ich venovali našej organizácií. Z týchto prostriedkov každoročne pripravujeme pre všetkých členov JDS zaujímavé a hodnotné celoslovenské podujatia. Ďakujeme.

Prijímateľ:

Jednota dôchodcov na Slovenku, 

Vajnorská 1

831 04 Bratislava

Občianske združenie

IČO 00897019

Valéria Pokorná

podpredsedníčka pre ekonomiku

Uchádzame sa o 2% z vašich daní