Po dvoch náročných pandemických rokoch sa mnohé spoločenské aktivity pomaly vracajú do starých koľají. 

Pociťujeme to aj v našej mestskej organizácii JDS Prešov.

Na marcovej výročnej schôdzi bolo zhodnotené predchádzajúce štvorročné obdobie a schválený bol bohatý a zaujímavý program činnosti na r. 2022. Schôdzu svojou účasťou poctili: primátorka Prešova p. Turčanová, predseda OO JDS p. Čisár, ako aj poslanci prešovského mestského parlamentu. Dôležitým bodom programu bolo zvolenie výboru. Takmer 500-člennú organizáciu 1.MsO JDS Prešov naďalej povedie predsedníčka p. Mária Paľová.

Postupné uvoľňovanie pandemických opatrení umožňovalo, aby sa schválený náročný program začal plniť. 

Medzi prvými začali svoju pravidelnú činnosť bowlingári. Pomerne široká skupina nadšencov bowlingu v našej organizácii sa pravidelne týždenne stretáva na tréningoch. V apríli aj zorganizovali 1. roč. Memoriálu Štefana Pálla na počesť nebohého dlhoročného člena výboru 1. MsO JDS. Prvý ročník suverénne ovládli manželia Fedorovci – Stanislav a Nina – blahoželáme!

Od 2.mája 2022 až do začiatku augusta je v Prešove organizovaná Bowlingová olympiáda seniorov, v ktorej máme medzi 12 účastníkmi až 2 družstvá – Sekčov 1 a Sekčov 2. Prvé 2 kolá boli pre našich účastníkov úspešné. Družstvo Sekčov 1 sa usadilo na prvej priečke.

Vo svojej činnosti pokračuje aj spevácka skupina „Koňarečka“, ktorá pôsobí už niekoľko rokov a veríme, že uvoľnené opatrenia jej prinesú častejšie možnosti prezentovať výsledky svojej práce nielen na našich schôdzach.

Začali už aj pobytové zájazdy, a tak Veľkú noc v Piešťanoch príjemne strávila skupina našich členov. V rámci pobytu si urobili aj jednodňový výlet do kúpeľov Luhačovice na Morave a zúčastnili sa aj hokejového zápasu Slovensko – Kazachstan v rámci MS U18. 

V závere apríla sme uskutočnili jednodňový výlet na trase Prešov – Šiatorská Bukovinka – hrad Šomoška – kamenné more – 6-boký kamenný vodopád – hrad Fiľakovo a späť do Prešova. Aj keď počasie nebolo najideálnejšie, výlet mal veľmi dobré ohlasy.

Po dobrých skúsenostiach z minulých rokov pokračujeme aj v tomto roku vo vzdelávaní svojich členov v oblasti výpočtovej techniky. Od marca 8  členov našej MsO JDS absolvuje praktický IT kurz na tému „Možnosti publikovania na internete“. Kurz organizuje ZOM Prešov, občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím, s ktorým naša organizácia dlhodobo spolupracuje.

Zdá sa – celkom dobrý rozbeh! Držíme si palce, aby nám pandemické alebo iné opatrenia neprekazili  realizovať naše tohtoročné plánované aktivity.

František Murár

Aktivity I. MsO JDS Prešov sa rozbiehajú