Jubilant a p. Angelika Rozkopalová

Seniori sa v Limbachu opäť môžu stretávať po ukončení prísnych opatrení. Jedno z prvých stretnutí malo slávnostný ráz. Najstarší člen JDS v obci Limbach 

pán Ing. Milan Kopec

slávil 1.mája tohto roku svoje 100. jubileum. 

Členovia ZO JDS mu spolu s Obecným úradom v Limbachu pripravili malú oslavu. Touto cestou mu prajeme ešte raz veľa zdravia.

Ku gratulantom patrila aj starostka Limbachu p. Adriana Čechovičová

„100“-vka v Limbachu – srdečne blahoželáme!