BLAHOŽELANIE

21. mája 2022 oslávila v rodinnom kruhu vzácne životné jubileum predsedníčka KO JDS Prešov a podpred-sedníčka JDS pre ekonomiku, významná osobnosť v regióne Bardejova  Mgr. Anna Petričová Narodila sa v čase vojny a jej detstvo bolo poznačené vojnovými aj povojnovými útrapami, na ktoré nerada spomína. … Čítať ďalej BLAHOŽELANIE