Zaslúžilý člen JDS, jeden z jej spoluzakladateľov a v súčasnosti čestný 
  podpredseda Ing. Igor Fabián sa po tieto dni dožil svojho
  významného životného jubilea.
Radi mu všetci prajeme 
veľa zdravia, optimizmu, pohody,
ale aj pracovných i veselých chvíľ 
medzi nami. 

Zaslúžilý člen JDS