Zaslúžilý člen JDS

Zaslúžilý člen JDS, jeden z jej spoluzakladateľov a v súčasnosti čestný   podpredseda Ing. Igor Fabián sa po tieto dni dožil svojho  významného životného jubilea.Radi mu všetci prajeme veľa zdravia, optimizmu, pohody,ale aj pracovných i veselých chvíľ medzi nami.  Zaslúžilý člen JDS