Naša organizácia vznikla v januári 2012. Z dvadsiatky zakladajúcich členov má dnes naša organizácia 104 členov. Činnosť je zameraná na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov, relaxačné, vzdelávacie, poznávacie aktivity, návštevu kultúrnych, spoločenských podujatí na spoločné akcie k utuženiu kolektívu aj na spoluprácu s MsÚ a spoločenskými orga-nizáciami v meste.

Svoje 10-ročie činnosti sme si zhodnotili na výročnej členskej schôdzi 31.3.2022. Radi pripo-míname niektoré aktivity: 

Náš prvý rok bol rokom spoznávania a profilovania sa. Stretávali sme sa pri cvičení v telocvični, potom na kurze  „Základy PC“ v ZŠ P. O. Hviezdoslava. Začala naša spolupráca s občianskym združením „PAYS DE BRAY – ORAVA“, a s Centruškom, združujúcim zdravotne postihnutých občanov. Spolu s nimi každoročne pečieme pred Vianocami medovníčky, chodíme na kultúrne podujatia do opery v B. Bystrici, ale aj na výlety. V r. 2013 sme sa v rámci projektu naučili základy severskej chôdze a absolvovali množstvo výletov a vychádzok. Zúčastnili sme sa na partnerskom cezhraničnom turnaji v kolkoch a odvtedy sa každý utorok stretávame v kolkárni. 26. 4. 2022 sme zorganizovali po 2 rokoch nútenej prestávky už 7. ročník regionálneho seniorského kolkárskeho turnaja o pohár primátorky mesta Trstená. Prvý krát okrem seniorov z okresov Tvrdošín a Námestovo sa zúčastnilo aj družstvo z Hoříc v Podkrkonoší. Týmto sa stal turnaj nadregionálnym, dokonca medzinárodným.

Od r. 2015 chodíme pozrieť ľadový dom a sochy na Hrebienok. Dvakrát sme absolvovali týždenný pobyt v Tatranskej Lomnici v hoteli Morava, 6-krát sme si užívali pobyt pri Jadranskom mori v Chorvátsku na ostrove Vir a v Podaci s návštevou Medžugoria, Ninu, Zadaru a oravských rodákov žijúcich v Meduriči.  

Dvakrát sme boli na viacdňovom pobyte v Prahe, oboznámili sme sa s pamiatkami mesta a navštívili sme niekoľko výstav. Nechýbali ani návštevy vychýrených pražských pivární. Páčili sa nám 6-dňové rekondičné pobyty v Piešťanoch, boli sme tam 5-krát. Vydaril sa aj 3-dňový výlet do Košíc. Tu sme boli na vystúpení ALEXANDROVCOV, prezreli sme si aj botanickú záhradu a výstavu motýľov. 

Naše jednodňové výlety boli do Wadovic, viackrát do Krakova na vianočné trhy, do sanktuária Jána Pavla II, do aguaparku. Boli sme v Ochtinskej aragonitovej jaskyni, vo Važeckej a Stanišovskej jaskyni. Nechýbajú ani pravidelné výlety do blízkych Roháčov. S Francúzmi z PAYS DE BRAY sme boli za pamiatkami Liptova v Liptovskom Mikuláši, L. Hrádku , Pribiline, Svätom Kríži. V r. 2019 sa 29 našich členov zúčastnili trojdňovej návštevy v družobnom meste Hořice v Podkrkonoší na konferencii „30 rokov slobody“ a nadviazali sme družobné vzťahy s hořickými seniormi.

 9 členov ukončilo štúdium na Univerzite tretieho veku. Každoročne organizujeme stretnutie pri guláši, novoročné i silvestrovské posedenie v klube dôchodcov, zúčastňujeme sa na stretnutí seniorov v Mesiaci úcty k starším, ktoré organizuje naše mesto a jednotlivé organizácie JDS v našom okrese. Každoročne sa zúčastňujeme na letných a zimných športových hrách seniorov a naši členovia bývajú úspešní. Účasť na turistickom stretnutí seniorov v Oraviciach je skoro povinnosťou. Radi sa zúčastňujeme na kultúrnych podujatiach organizovaných v našom meste. 

Rok 2020 zmenil život nielen seniorom a nepoznaný vírus COVID nás odstavil od našich plánov a uväznil v domácnostiach. No aj napriek prísnym opatreniam 28 členov bolo v  júli na 6-dennom pobyte v kúpeľoch Vyšné Ružbachy. V lete r. 2021 nastalo mierne uvoľnenie pandemických opatrení, a tak sme v máji vycestovali na 6-denný relaxačný pobyt do Piešťan. Tu sme si okrem procedúr a kultúrno spoločenských večerov zorganizovali aj športové súťaže v petangu, v hode šípkami aj stolnom tenise. V našom meste mávame tri zaujímavé podujatia. Sú nimi severská chôdza „NORDING WOLKING“, seniorské kolkárske turnaje a športová hra PETANG. 

Po dvoch rokoch chudobných na aktivity v r. 2022 máme v pláne okrem športových aktivít aj realizáciu projektu „Rok seniora v meste Trstená“, kde v rámci kultúrno-vzdelávacej akcie „Poznaj Oravu z oboch strán hranice“ chceme navštíviť kultúrne pamiatky Hornej, Bielej a Poľskej Oravy a oboznámiť sa so spôsobom života v tomto regióne v minulosti, ktorý mnoho z nás pozná len z rozprávania rodičov.

Snahou výboru je realizácia rozmanitej činnosti tak, aby uspokojovala potreby našich seniorov. Aj keď dnešná doba je očarená mladosťou, radi dokazujeme, že aj seniorsky vek sa dá napĺňať novými zážitkami.

Eva Branická – predsedkyňa MO JDS Trstená

Fotografie: archív JDS Trstená

Aktívny život seniorov v MsO JDS v Trstenej – 10. výročie