Budúcnosť seniorov Slovenska na rozhraní dvoch tisícročí

Určite mi dáte za pravdu, že my, seniori tejto epochy dejín ľudstva, sme generácia, ktorá prežila svojráznu, neopakovateľnú a výraznú dejinnú etapu. Na jednej strane to bolo dramatické, pre žijúcu väčšinu seniorov povojnové obdobie, poznačené politicko-ekono-mickými  zmenami nielen v našej krajine, … Čítať ďalej Budúcnosť seniorov Slovenska na rozhraní dvoch tisícročí