V dňoch 22. a 23. júna 2022 sa zišiel v kongresovej sále hotela Sorea v Bratislave XII. snem JDS za účasti delegátov zo všetkých ôsmich KO JDS. Snem otvorila príhovorom podpredsedníčka JDS, poverená zastupovaním predsedu JDS, Valéria Pokorná. Pozvanie pani Pokornej na snemové rokovanie prijali a delegátom sa prihovorili vzácni hostia na čele s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. V jej príhovore zaznelo ubezpečenie, že problematika sociálnej politiky štátu vo vzťahu ku všetkým vekovým kategóriám obyvateľstva je neustále v popredí tém, ktoré rieši v interakcii s predstaviteľmi vrcholných štátnych orgánov.

Účastníkov snemu zaujali prívety všetkých hostí a v nich nastolené problémy aj slová kritiky či povzbudenia. Hlavne sľubov, že agenda sociálnej starostlivosti štátu – SR – o seniorov  patrí medzi ich politické aj pracovné priority. Snemu sa prihovorili: Eduard Heger, predseda vlády SR, Milan Krajniak, minister práce, soc. vecí a rodiny SR, poslanci: Peter Pellegrini, Ján Richter, Erik Tomáš, za ZMOS Michal Kaliňák, za Radu OZ KOVO Emil Machyna, za Združenie kresťanských seniorov Peter Mach. Za Asociáciu kúpeľov Slovenska sa prihovoril Michal Fajín. S hrdosťou pripomenul seniorom, že kúpele Slovenska majú v Európe vysoký štandard z hľadiska ich liečivej sily, ale aj dostupnosti pre seniorov, ktorá je hlavne vo forme RLP čoraz obľúbenejšia. Predel medzi slávnostnou a pracovnou časťou snemového rokovania spestril kytičkou ľudových piesní spevácky súbor Radosť, v ktorom účinkujú seniori, členovia JDS, z mesta aj okresu Pezinok.

Po slávnostnej časti pokračovalo pracovné rokovanie snemu podľa schváleného rokovacieho poriadku. Všetky dôležité dokumenty, ktoré sa prerokovávali, mali delegáti dostupné aj tematickej brožúre. Veľký priestor z rokovania snemu si ukrojilo detailné posúdenie návrhu inovovaných stanov JDS až do ich konečného schválenia.

Snem JDS volil aj svoje vrcholné orgány. Tajnou voľbou bol za predsedu JDS zvolený  súčasný predseda KO JDS Žilina Michal Kotian. Za podpredsedov boli zvolení Valéria Pokorná, Alojz Luknár, Michal Borš a František Jedinák, za predsedu ústrednej revíznej komisie Július Sokol.

Na rokovanie snemu nadviazalo rokovanie aktuálnej republikovej rady JDS, ktoré viedol podľa platného rokovacieho poriadku novozvolený predseda JDS Michal Kotian. Poďakoval zastupujúcej podpredsedníčke JDS V. Pokornej ako aj členom ústredia JDS za zvládnutie mnohých naliehavých úloh v rokoch 2020 a 2021 a vyslovil presvedčenie, že nové 4-ročné obdobie v JDS bude obdobím ďalšieho rastu a rozvoja jej  činnosti. Súčasne poďakoval funkcionárom krajských, okresných aj základných organizácií JDS, ktorí spoločným úsilím a obetavosťou zvládli preklenúť ťažké obdobie pandémie COVIDu 19 a aj v súčasnej dobe, poznačenej mnohými problémami nielen v sociálnej oblasti, organizujú podnetnú záujmovú a spoločensky prospešnú činnosť seniorov. 

Za dlhoročnú aktívnu prácu v JDS obdržali najvyššie vyznamenanie JDS Cenu Kamila Vajnorského odstupujúci predsedovia KO JDS Košice – Ján Matúško, KO JDS Trenčín – Anna Prokešová, odstupujúci podpredseda JDS Augustín Ukropec a v súvislosti s významným životným jubileom Anna Petričová, predsedníčka KO JDS Prešov a Alojz Luknár podpredseda JDS.

Za organizačnú prípravu XII. snemu aj rokovania republikovej rady patrí poďakovanie ústrediu a predsedníctvu JDS pod vedením V. Pokornej a za 2-dňové pohostinné pracovno-spoločenské prostredie personálu hotela Sorea Regia pod vedením riaditeľky p. Ivety Lapšanskej.

  • Red. –
XII. snem JDS