Krátko po rokovaní XII. snemu JDS, na ktorom sa zúčastnilo viacero významných hostí, naprieč širším politickým spektrom, sa 30. júna 2022 priamo v priestoroch ústredia JDS konalo z iniciatívy predsedu NR SR Borisa Kollára pracovné rokovanie s členmi predsedníctva JDS. 

Hlavnou témou stretnutia bolo vzájomné prehodnotenie plnenia úloh z Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi predsedom NR SR a súčasne predsedom politického hnutia Sme rodina Borisom Kollárom a občianskym združením JDS, ktoré bolo slávnostne prijaté v máji r. 2020. Nakoľko B. Kollár nemohol z vážnych pracovných dôvodov akceptovať pozvanie ústredia JDS  na rokovanie XII. snemu, využil prvú možnú príležitosť, aby sa s predstaviteľmi JDS pracovne stretol a rokoval nielen o oprávnených požiadavkách seniorov voči predstaviteľom štátnej moci a správy, ale aj o celkovej činnosti JDS. Na pracovnom rokovaní ho sprevádzali poslanci NR SR za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková a Ľuboš Krajčír.

Stretnutia sa za JDS zúčastnili: predseda JDS M. Kotian, podpredsedovia JDS: V. Pokorná, A. Luknár, Fr. Jedinák a M. Borš, z členov predsedníctva JDS: A. Királyová, predsedníčka KO JDS Bratislava a J. Hlaváč, predseda KO JDS B. Bystrica, D. Luknárová šéfredaktorka časopisu 3. vek, M. Halás, poradca predsedníctva JDS, I. Gečevská tajomníčka JDS. 

JDS, zastúpené svojimi funkcionármi, predložilo predsedovi parlamentu dôležité témy a požiadavky, ktoré potrebujú aktuálne riešenie a podporu:

 • 1. Mimoriadnu valorizáciu 8% v najkratšom možnom termíne, ideálne k 1.8.2022,
 • 2. Garanciu vyplatenia 14. dôchodku pred Vianocami 2022,
 • 3. Napojenie JDS na štátny rozpočet od 1.1.2023,
 • 4. Vytvorenie funkcie Ombudsmana pre seniorov,
 • 5. Podporu z MK SR na celoslovenské kultúrne podujatia v roku 2022 a 2023, prehliadka spevokolov, prednes poézie, prózy a vlastnej tvorby, ako aj výstavu „Zlaté ruky“, MŠ a Š o príspevok na športové hry seniorov,
 • 6. Finančnú podporu z MPSVaR na časopis Tretí vek,
 • 7. Zmenu zákona o nulových doplatkoch liekov, pre všetkých seniorov,
 • 8. Od roku 2023 – 13. dôchodok v plnej mesačnej výške, alebo priemerný mesačný dôchodok, nemať 13. dôchodok ako sociálnu dávku,
 • 9. Zvýšenie dotácie na RLP z 50 € na 100 € (dotácie na kúpele),
 • 10. Naviazať valorizáciu dôchodkov na rast miezd,
 • 11. Odpočet Memoranda o spolupráci medzi JDS a Predsedom NR SR.

Každá z nastolených tém dostala priestor na pracovnú diskusiu, kde sa spresňovali možnosti a cesty k jej riešeniu. Zástupcovia JDS požiadali predsedu parlamentu, aby sa pri ich  návrhoch zohľadnil najmä fakt, že na skoro 2 miliardovom prebytku pri výbere daní (predstavenom práve v ten istý deň ministrom financií), sa z 20 % podieľali aj domácnosti seniorov. Zvýšené ceny najmä potravín a energií predsa zobrali tieto peniaze z domácich rozpočtov seniorov. Preto by bolo férové tých 400 miliónov eur vrátiť späť seniorom cez skoršiu 8 % valorizáciu a 14. dôchodok. Seniori potrebujú zvládnuť zdražovanie, ale aktuálne vyplácaný takzvaný 13. dôchodok je slabá náplasť. Iba konštatovať, že máme už viac ako 400 tisíc seniorov pod hranicou chudoby, nie je riešenie. Potrebné sú skoré a účinné kroky, ako túto situáciu zvrátiť.

Počas rokovania sa upresňovalo poradie dôležitosti aj najbližšie termíny ku kontrole prijatých záverov. Opätovne sa potvrdila dôležitosť ďalších vzájomných pracovných rokovaní, ako aj potreba prizývať zástupcov seniorských organizácií k prerokovávaniu všetkých závažných dokumentov a zákonov smerom k seniorom, keď sa prerokovávajú a schvaľujú v parlamente.

 Predseda JDS M. Kotian v závere rokovania ocenil priateľskú pracovnú atmosféru  celého stretnutia. Povedal: „Sme spokojní s prísľubmi, ktoré sme dostali a veríme, že sa väčšina z nich postupne a radšej čím skôr pretaví do zákonov, ktoré sú potrebné na zlepšenie celkovej životnej situácie seniorov na Slovensku.“

 • Red-
Dôležité rokovanie s predsedom NR SR Borisom Kollárom