K septembrovému zasadaniu NR SR spúšťa JDS petíciu „Aj seniori chcú dôstojne žiť“ na presadenie konkrétnej pomoci štátu všetkým seniorom

V piatok 29. júla 2022 iniciovalo predsedníctvo JDS tlačovú konferenciu. Predseda JDS Michal Kotian informoval v jej úvode novinárov, že v súlade s Programovými cieľmi JDS, prijatými na nedávnom XII. sneme JDS, jej čelní predstavitelia  chcú presadiť, aby sa oprávnenými požiadavkami seniorov zaoberala Národná rada  SR už na septembrovej schôdzi. V priebehu augusta preto hodlajú oslovovať koaličných aj opozičných poslancov, aby ich uzrozumeli so svojím cieľom a hlavne aby získali ich podporu.

„Chceme zbierať podpisy k petícii, v ktorej sme uviedli naše hlavné a výsostne aktuálne požiadavky. Sú to: mimoriadna valorizácia dôchodkov o 8 % do konca roka 2022, 

  • rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov
  • vyplatenie tzv. 14. dôchodku v novembri 2022
  • schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku
  • zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty v kúpeľoch z 50 na 100 €,
  • schválenie nulových doplatkov za lieky pre každého seniora, a to na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká. 

Nechceme vyjsť do ulíc, budeme sa snažiť touto cestou – cez parlament a vládu či ministrov – presadiť svoje požiadavky. Teda rokovať a presviedčať“ uviedol p, Kotian a prenechal slovo podpredsedom JDS: pp. Valérii Pokornej a Františkovi Jedinákovi, ktorí uviedli najdôležitejšie čísla a  argumentačné dôvody, ktoré boli predrokované aj na sneme JDS. 

K viacerým nastoleným požiadavkám sa vo svojich príhovoroch vyjadrili aj najvýznamnejší hostia už na sneme – prezidentka SR Z. Čaputová a predseda Vlády SR E. Heger – jeho delegátom prisľúbili osobnú podporu v prospech seniorov.

Valéria Pokorná, podpredsedníčka JDS okrem iného opätovne upozornila, že výplata tzv. 13. dôchodku už v júli, nebola žiadna citeľná pomoc seniorom. Veď množstvo seniorov na Slovensku je v súčasnosti už pod hranicou chudoby. 

Predstavitelia JDS na konkrétnych ukazovateľoch poukázali, ako je inflácia mimoriadne vysoká už teraz, a teda valorizácia dôchodkov v roku 2022 len 1,3 % nijako nie je schopná vykryť hoci len najnutnejšie životné potreby seniorov. S roztrpčením konštatovali, že Slovensko je stále „lídrom“ v rámci Európskej únie v odkladaní pomoci svojim občanom. Masívne opatrenia a podporu už dávno zaviedli pre všetky skupiny obyvateľov vo všetkých okolitých krajinách, ako Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko či Česko. 

Na priamy dopyt novinárov predseda JDS uistil, že podpisy na petícii určite predsedníctvo JDS doručí k septembrovému rokovaniu NR SR, nakoľko JDS má svoje štruktúry až do úrovne obcí a miest. „Verím, že podpisy nazbierame do konca augusta“, povedal M. Kotian „ a z textu petície, ale aj z našich predbežných rokovaní budú poslanci NR SR presne vedieť, čo vlastne my, dôchodcovia, potrebujeme a čím by sa oni mali na septembrovom rokovaní zaoberať.“ 

Po skončení tlačovej konferencie sa zúčastnení podpredsedovia JDS a predsedovia krajov  zaoberali veľmi podrobne technickým zvládnutím ohlásenej petície. Nakoľko sa jedná o požiadavky, dotýkajúce sa všetkých seniorov na Slovensku a ide o občiansku iniciatívu, jej podporu môžu svojím podpisom deklarovať priaznivci – občania SR – aj mimo seniorského veku. 

Rôzne občianske združenia už teraz vyjadrili podporu petícii: ZMOS, Asociácia slovenských kúpeľov a prebieha rokovanie o podpore aj s OZ KOVO, Konfederáciou odborových zväzov, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov aj so Združením kresťanských seniorov.

Môžete podpísať osobne na adrese

Obchodná 52, Bratislava, v priestoroch reštaurácie KGB, každý utorok v čase od 9.00 do 11.00.


View Larger Map

                                                                                                                      Predsedníctvo JDS 

Aj seniori chcú dôstojne žiť