Bol pre nás, v kruhu JDS, aktívny dlhoročný funkcionár, dávnejšie podpredseda v ústredí JDS, predseda sociálnej komisie, energický bojovník za práva starodôchodcov. S veľkým zanietením a odborným rozhľadom sa zapájal do našej činnosti  na všetkých jej platformách – v ZO, okresnej, krajskej i v ústredí. Podieľal sa na tvorbe a precizovaní dôležitých legislatívnych i organizačných dokumentov, ako člen Rady vlády pre seniorov vecne pripomienkoval tvoriace sa zákony v sociálnej oblasti. Po mnohé roky bol dôležitým ohnivkom v našej činnosti a citlivým, čestným, ústretovým človekom.

10. apríla o 12:00 sa s ním navždy rozlúčime v evanjelickom kostole v Senci.

Česť jeho pamiatke!

Česť jeho pamiatke!