Po viacerých skúsenostiach s organizovaním  okresného a krajského kola rovnomenného  podujatia dostala KO JDS Prešov možnosť zorganizovať  prehliadku „BABIČKA SLOVENSKA a V/4 na celoslovenskej úrovni.  O jej realizáciu sa popri KO JDS Prešov zaslúžila OO JDS aj samotné mesto Sabinov. Veď záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Sabinov Michal Repaský, ale aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, ktorý bol zároveň predsedom poroty.

A tak 11. augusta 2022 účinkovali v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove okrem súťažiacich babičiek, nominantiek zo 6 krajov Slovenska a V/4, aj Podtatranskí Alexandrovci, tanečná skupina MAJA, Aranka z Jarovníc, DFS Sabiník, FS Sabinovčan – vytrvalci aj folklórny súbor Sabinovčan. 

Sponzormi podujatia boli VÚC Prešov, mesto Sabinov, Kúpele: Lúčky, Turčianske Teplice a Číž.

Prehliadka mala v podstate tri kolá, nakoľko bolo potrebné prezentovať sa už pred samotnou súťažou malou výstavkou vlastných ručných prác. Potom mali súťažiace príležitosť predstaviť v prvom kole nielen seba, ale aj miesto a kraj, z ktorého prišli. V druhom kole šlo o prezen-táciu voľnej umeleckej disciplíny, v ktorej sa súťažiace „najviac cítia doma“. 

Prehliadku o BABIČKU SLOVENSKA a V/4 2022 vyhrala Veľkokrtíšanka Eva Henteková, ktorá okrem iného zaujala porotu pôsobivým podaním piesne „Vráť mi tie hviezdy“, známej v interpretácii Beaty Dubasovej. Cenu Sympatie divákov získala Mária Valigurská z Nižných Ružbachov. Jej podmanivý opis rodného kraja dojal mnohých divákov.

Škoda, že víťaznú „korunku“  získali iba dve súťažiace, nakoľko všetky účastníčky si za svoju odvahu, majstrovstvo i celoživotnú prácu uznanie zaslúžili. Ono sa im ho aj dostalo aspoň vo forme niekoľkonásobného potlesku publika.

Naviac, ani jedna z účinkujúcich neodišla z podujatia naprázdno. Dočkali sa od usporiadate-ľov i donorov prehliadky štedrej odmeny: darčekové koše, kvetinové dary aj upomienkové predmety – bolo ich toľko, že im k ich odneseniu museli usporiadatelia vypomôcť.

Úsilie predsedníctva KO JDS Prešov na čele s predsedníčkou Mgr. Annou Petričovou bolo takto korunované úspechom. Už nielen Olomouc, kde sa v r. 2021 uskutočnila prehliadka o Babičku Českej republiky a V/4, ale aj Sabinov má konkrétnu skúsenosť s realizáciou takéhoto zaujímavého a podnetného podujatia. Patrí im za bezchybnú organizáciu veľká vďaka. 

  • Red .-

Foto: V. Pokorná, V. Topercer

BABIČKA SLOVENSKA 2022 a V/4 žala úspech