Pred mesiacom 29. júla ohlásilo predsedníctvo JDS tlačovú konferenciu, kde pod uvedeným heslom oznámilo rozbeh petície za oprávnené požiadavky seniorov. Predsavzalo si osloviť nielen seniorov, ale aj širšiu občiansku verejnosť nastolením najzákladnejších požiadaviek, s ktorými sa hodlá obrátiť na poslancov NR SR ako aj Vládu SR s apeláciou na ich riešenie.

Zberné hárky, kde boli požiadavky jasne uvedené:

  • Mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 8 % do konca roku 2022;
  • Rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov;
  • Výplatu tzv. 14. dôchodku v novembri 2022;
  • Schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku;
  • Zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty z 50,- €  na 100,- €;
  • Nulové doplatky na lieky pre každého seniora a na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká.

 sa začali zapĺňať podpismi ešte v ten istý deň. Naprieč celým Slovenskom oslovili nielen členov JDS, ale aj mnohých ďalších seniorov. Podpisy pridali aj mnohí mladší občania, ktorým nie je ľahostajný život seniorov a stotožňujú sa s obsahom petície.

Ako bolo na júlovej tlačovej konferencii avizované, presne o mesiac na 30. augusta opätovne pozvalo predsedníctvo JDS novinárov na spoločné stretnutie. Predložilo im priebežný výsledok zberu podpisov, nakoľko Petícia ešte stále pokračuje. 

Jej priebežný výsledok k 30. augustu 2022 je 150 755 súhlasných podpisov.

Počas tlačovej konferencie predseda JDS Michal Kotian poďakoval v prvom rade funkcio-nárskemu aktívu krajských i okresných organizácií JDS za dobrú spoluprácu pri zbere podpisov. Zdôraznil, že neustále narastá dôvod, prečo sú seniori nespokojní so súčasným stavom, keď Vláda SR prichádza len s čiastkovými a nepostačujúcimi krokmi, ako riešiť narastajúcu chudobu a to nielen seniorov na Slovensku. Na rozdiel od našich najbližších susedov, ktorí riešia kompenzáciu zdražovania hlavne energetických zdrojov smerom k svojmu obyvateľstvu ďaleko razantnejšie. 

K slovám predsedu JDS sa pridali svojou argumentáciou, podloženou mnohými štatistickými údajmi aj podpredseda JDS Fr. Jedinák a tajomník sociálnej komisie JDS M. Halas. Zdôraznili tiež opomínanú skutočnosť, že seniori sa rovnako ako ostatné obyvateľstvo prostredníctvom nákupov aj odvádzaním daní podieľajú na raste peňažných fondov štátu, preto majú nárok na ich návratnosť. A to predovšetkým v systémových dlhodobých krokoch. Kto viac, ako vláda má prístup ku všetkým štatistickým  údajom v každej oblasti, teda aj sociálnej a zdravotnej, tak prečo veľmi málo počuje verejnosť o systémových krokoch?! Krátkodobé kampane rozdávania finančných „prilepšení“, napr. aj z obdobia COVIDu 19, nie sú riešením. 

Na otázku zo strany novinárov, či minister PSVaR p. Krajniak  konzultoval so zástupcami seniorov svoje najnovšie návrhy finančnej pomoci seniorom, musel predseda JDS odpovedať záporne. 

Avšak predsedníctvo JDS vďaka úspešne pokračujúcej Petícii práve teraz rozbieha sériu možných ponúkaných rokovaní s predstaviteľmi politických strán, kde bude žiadať o podporu nastolených požiadaviek priamo na rokovaní NR SR.

Už o desať dní hodlá predsedníctvo JDS odovzdať všetky vyplnené petičné hárky predsedovi NR SR B. Kolárovi so žiadosťou o ich prerokovanie v parlamente.  

  • red.- 
„Aj seniori chcú dôstojne žiť“ odpočet zberu podpisov k Petícii JDS