Naši dôchodcovia žijú bohatýn životom. Napriek veku sa zúčastňujú športových a kultúrnych akcií, poriadaných OO a ZO JDS Košice. Žijú s Jednotou a Jednota žije s nimi. Preto nezabúdame, ak sa niekto dožíva okrúhleho jubilea. Jedenkrát ročne sa zídeme s našimi oslávencami a zablahoželáme im k ich krásnemu životnému jubileu. Nebolo to inak ani v tomto roku.

Dňa 25. marca 2019 sa zišli naši oslávenci s vedením JDS Košice – sever v príjemnom prostredí jednej z košických reštaurácií. Hosťami posedenia boli Ing. Ján Lipiansky PhD, predseda JDS a PhDr. Pavol Mutafov, riaditeľ ÚPSVaR Košice.

Po úvodnom slove predsedníčky OO JDS Košice – mesto p. Márie Žofčákovej a krásnej básni sa ujal gratulácií a odovzdávania kvetov p. Lipiansky. Tešili sme sa príjemnému posedeniu s hosťami. Jubilanti odchádzali domov s príjemným pocitom, že sa na nich nezabúda.

Jarčušková, JDS Košice – sever

Predseda JDS blahoželal jubilantom v Košiciach