Dôležité je ZAREGISTROVAŤ sa na portáli! Ponuka služieb UP je veľmi široká.

Uplatnenie Zľavy je pre členov JDS a rodinných príslušníkov podmienené registráciou na portáli www.vipunion.sk v nasledujúcich krokoch:

 1. Do webového prehliadača si napíšte www.vipunion.sk;
 2. V pravej časti obrazovky zadajte Váš email (súkromný alebo pracovný);
 3. Pre registráciu napíšte pridelený kód:  11-EEK-482-1 a stlačte pokračovať;
 4. Vyzve Vás, aby ste si zvolili Vaše heslo do portálu vipunion.sk;
 5. Zadáte, či ste poistencom Union alebo nie (v prípade, že ste poistencom, pripravte si Vaše číslo na karte poistenca);
 6. NEMUSÍTE byť poistencom UNION aby ste využíval zľavy, zľavy môže využívať každý zamestnanec LKQ SK aj rodinní príslušníci;
 7. Poistenie, bytov, domov, domácností, PZP a Havarijné poistenie ZĽAVA 40% Union, 35% iní;
 8. Celoročné cestovné poistenie, Cestovné poistenie na Slovensku ZĽAVA 20% Union, 15% iní;
 9. ONKOlogické poistenie, ZĽAVA 35% Union, 15% iní;
 10. ZĽAVY môžu využiť aj Vaši rodinní príslušníci registráciou na portáli www.vipunion.sk s prideleným kódom 11-EEK-478-1.
 11. Pomôžeme Vám so všetkými Vašimi otázkami, prihlásením, nahlasovaním a likvidáciou poistných udalostí.
 1. Kontakt: Martin Halás, martin.halas@union.sk; +421 917 957 055
 • red.
Spolupráca JDS s Union poisťovňou a. s. začína skvelou ponukou