Bratislava – Bardejov – Trenčín – trojica miest, v ktorých si celoslovenská výstava Zlaté ruky našla po minulé ročníky svoje miesto. 5. a 6. októbra 2022 k nim pribudli aj  Nové Zámky, mesto s bohatou kultúrno-osvetovou tradíciou, ale aj súčasnosťou. Platí to aj o množstve kultúrnych podujatí, ktorézvykne organizovať okresná organizácia JDS pod vedením svojej predsedníčky PaedDr. Márie Malperovej, neraz aj pre celý Nitriansky kraj. Aj pri tomto podujatí šlo o spojenie organizačného úsilia KO JDS Nitra pod vedením predsedníčky Mgr. Anny Oťapkovej a OO JDS Nové Zámky, aby vytvorili pre IX. ročník celoslovenskej výstavy JDS „Zlaté ruky 2022“ čo najlepšie podmienky.

A stalo sa – veď účastníkov výstavy privítali do moderného šatu zrenovované veľkolepé historické priestory bývalej Cisársko-kráľovskej jazdiarne, ktoré mesto Nové Zámky bohato využíva na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. V rámci slávnostnej vernisáže primátor mesta p. Otakar Klein s potešením privítal, že si mesto Nové Zámky môže do svojej  kultúrnej kroniky zapísať aj takéto hodnotné celoslovenské podujatie seniorov. Výstavu obdivovali viacerí významní hostia: Ing. H. Bohátová, PhD.,poslankyňa VÚC Nitra, Ing. N. Kádek, viceprimátor N.Zámkov, Ing. H. Psotová, riaditeľka /radu NSK, Ing. Ľ. Lebo, riaditeľ Novovital-u v N.Zámkoch a ď.

Vďaka odozve zo všetkých KO JDS priniesli Zlaté ruky 2022 opäť pestrú umeleckú pastvu pre svojich návštevníkov. Prekvapila nielen klasickou tvorbou, ale i mnohými novými postupmi, tvorivými umeleckými aj remeselnými technikami, dokonca uplatnením  nezvyčajných materiálov. „Skutočne, je čo obdivovať,“ konštatovali zhodne predseda JDS Dr. M. Kotian aj podpredseda JDS pre kultúru PhDr. A. Luknár už v úvodnom príhovore.

A našli sa aj mnohí obdivovatelia! Veď popri domácich senioroch, nielen členoch MsO a OO JDS Nové Zámky, to boli seniori z Galanty, Prievidze a ď., ktorí pricestovali autobusmi, ale tiež veľa žiakov a študentov z novozámockých škôl. Niektorí len mladícky „prefrčali výstavou“, ale našlo sa aj dosť takých, ktorých zaujali vystavené exponáty a chceli o nich aj o ich tvorcoch vedieť viac. Prípadne sa sami pochválili, že majú starých rodičov, ktorí majú obdobné „tvorivé zlaté ruky“ a že si ich celá široká rodina s obdivom a láskou považuje.

Osem krajských expozícií – pestrá ponuka remeselných výrobkov aj umeleckých diel autorov z celého Slovenska. Drietoma, Považany, Šambron, Plavnica, Dolný Vadičov, Raková, Semerovo, ale aj Piešťany, Pezinok, Trebišov, Heľpa, Stará Ľubovňa… známe aj menej známe, aj možno skoro neznáme miesta na mape Slovenska – 

Ale na tohtoročnej výstave Zlaté ruky 2022 – žiarivé kamienky v aktuálnej mozaike tvorivosti  členov JDS – seniorov. 

Vďaka finančnej podpore VÚC Nitra, MsÚ Nové Zámky aj viacerých ochotných sponzorov: Novovital N. Zámky, Poľnohospodár a. s. N. Zámky, Ing. J. Gramblička, Komjatice, Ing. F. Mrázik, AGROPOL Žihárec, Ing. P. Uhrin, N. Zámky, vďaka úsiliu funkcionárov KO JDS Nitra a OO JDS Nové Zámky i členov ústredia JDS, vďaka ústretovosti od všetkých KO JDS, ktoré vytvorili jednotlivé expozície, podal seniorský svet Slovenska o sebe a svojom mnohorako prežívanom živote opäť jedno krásne svedectvo.

Okresná organizácia Bratislava Staré Mesto s finančnou podporou Mestskej časti  Bratislava Staré Mesto usporiadalo v historickej budove Zichyho paláca v dňoch 6. – 13. decembra 2022 už druhý ročník úspešnej výstavy „ Ručné  práce staromestských seniorov“. Vystavovalo iba 15 senioriek, nakoľko pre malé priestory  sme boli nútení niektoré exponáty odmietnuť. Výstavu sme otvorili vernisážou na ktorej sa zúčastnili aj novozvolení predstavitelia Starého Mesta, starosta pán Ing. Vagač a vicestarostka pani Daniela Kleinert. Prítomných pozdravil aj stále sa zdokonalujúci spevácky súbor „ Staromešťanka“, ktorá je súčasťou našej Okresnej organizácie. 

Výstava mala veľký úspech, o čom svedčia aj pochvalné zápisy v knihe návštev. Práve pre ten veľký úspech sme sa rozhodli usporiadať 3. ročník vo väčších priestoroch, kde sa budú môcť uplatniť výtvory šikovných rúk všetkých záujemcov.

„ZLATÉ  RUKY“ v Nových Zámkoch žiarili