Áno presne to sa stalo 13. okt. 2022 v Kultúrnom dome v Liptovskom Mikuláši. A nezaznela iba jedna, po nej aj druhá, tretia, dokonca sa na javisku aj tancovalo…

Taký spontánny bol záver ďalšieho tohtoročného celoslovenského podujatia JDS v rámci tradičného Mesiaca úcty k starším. Do Liptovského Mikuláša zamierilo zopár autobusov z rôznych končín Slovenska, aby priviezli nielen členov speváckych súborov seniorov – víťazov krajských kôl, ale aj svojich domácich fanúšikov. Dalo by sa povedať, že KO JDS Žilina v spolupráci s OO JDS Liptovský Mikuláš symbolicky hostili v ten deň „rozospievané Slovensko“.

Po dvoch rokoch sa takto nadviazala tradícia Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov seniorov svojím 22. ročníkom. Súbory, hostí aj domáce i cezpoľné publikum s radosťou privítal predseda JDS a súčasne aj predseda KO JDS Žilina Dr. Michal Kotian. Z hostí sa seniorom prihovorili aj zablahoželali k Mesiacu úcty k starším: primátor mesta Lipt. Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD, Ing. Igor Choma, poslanec NR SR za stranu Smer SD a Erik Tomáš, poslanec NR SR a podpredseda strany Hlas SD. V publiku sedeli ďalší hostia: viceprimátori mesta LM: Ľuboš Trizna a Ing. Rudolf Urbanovič, poslanec VÚC Žilina, Ing. Alena Uličná, riaditeľka Soc. poisťovne v LM, predsedovia KO JDS: J. Hlaváč, Mgr. A. Királyová, J. Butala, Mgr. A. Oťapková, Mgr. A. Petričová, Mgr.E. Čížová, podpredseda JDS PhDr. A. Luknár, z ústredia JDS pp. I. Gečevská a D. Hlubíková, predseda ÚRK J. Sokol aj šéfredaktorka časopisu 3. vek Mgr. D. Luknárová. 

Samotnú Prehliadku otvorilo vystúpenie domáceho seniorského speváckeho telesa – speváckej skupiny Poludnica zo Závažnej Poruby (okr. Lipt. Mikuláš). Moderátorka TV a RÁDIA LIPTOV p. Silvia Bakkery postupne predstavovala a uvádzala ďalšie súbory – predstaviteľov jednotlivých KO JDS. A tak na pódiu zaznievali rôzne piesne, dalo sa obdivovať rôzne krojové i spoločenské oblečenie speváčok aj spevákov, sem-tam popri speve zazneli aj verše o rodnom kraji, o láske, ale aj žartovné seniorské prípoviedky či prekáranie. Vystúpili so svojím programom: „Seniori – optimisti“ zo Žiaru nad Hronom (KO JDS B. Bystrica), spevácke skupiny: „Sihotiar“ z Trenčína (KO JDS Trenčín), „Lipa“ zo Spišskej Novej Vsi (KO JDS Košice), FSS „KOLÁROVIČANKY“ z Kolárovíc (okr. Bytča, KO JDS Žilina), „Jazero“ z Rožkovian (okr. Sabinov, KO JDS Prešov), miešaný spevácky zbor „LIPKA“ z Nitry – Horných Krškán (KO JDS Nitra) a „Melódia“ z Bratislavy – Petržalky (KO JDS Bratislava). Vystúpenia súborov pozorne sledovala aj metodická komisia v zložení: Mgr. Patrícia Kudelová, Ing. Vladimír Moravčík  a Mgr. Marek Nemec.

Spevácka skupina Poludnica, Závažná Poruba, ved. Mgr. S. Petričková
Seniori – optimisti, Žiar nad Hronom, ved. A. Lojková
Spevácky súbor Sihotiar, Trenčín, ved. M. Luptáková
Spevácka skupina Kolárovičanky, Kolárovice, ved. Mgr. J. Šupíková
Spevácky súbor Lipa, Spišská Nová Ves, ved. J. Maniaková
Mužská spevácka skupina Jazero, Rožkovany, ved. A. Šarišský
Miešaný spevácky zbor Lipka, Nitra-Dolné Krškany, ved. J. Behrová
Spevácky súbor Melódia, Bratislava – Petržalka, ved.

Rýchlo bežal dopoludňajší čas a neraz sa známa pieseň neniesla len z pódia, znela ona aj v publiku. K záverečnému poďakovaniu pozval predseda JDS Dr. M. Kotian nielen všetkých vedúcich súborov a predsedov KO JDS, ale aj všetky speváčky a spevákov. Diplomy a upomienkové darčeky mu pomohol porozdávať za hostiteľské mesto LM Ing. Ján Blcháč, PhD, primátor.

Ako sa po krásnom spevavom predpoludní rozlúčiť? Predsa piesňou a nebola to žiadna iná, práve ikonická pieseň známa všetkým spevákom aj spevavým obyvateľom Slovenska – „Na Kráľovej holi“. 

Za XXII. ročník Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov JDS patria slová vďaky za finančnú podporu primátorovi mesta Liptovský Mikuláš a polit. strane Smer SD, za organizačnú pomoc pracovníkom Kultúrneho domu v LM. Uznanie a obdiv za celkovú organizáciu podujatia si zaslúžia: P OO JDS Liptovský Mikuláš s predsedom Milanom Berešom ako aj P KO JDS Žilina na čele s predsedom JDS Dr. M. Kotianom.

  • Red.  – 
Pieseň rozospievala celú sálu