Tretí týždeň tradičného Mesiaca úcty k starším a v poradí už tretie celoslovenské podujatie JDS v tomto roku – Prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov – Bardejov 2022. 

Jej účastníci – víťazi krajských kôl ale aj predsedovia či podpredsedovia siedmich KO JDS mali v Bardejove prichystaný 2-dňový pútavý program. 

19. októbra 2022 boli v popoludňajších hodinách prijatí predstaviteľmi mesta v obradnej sieni Radnice a potom nasledovala komentovaná prehliadka historického centra mesta. Večerné spoločenské posedenie v prekrásnom Senior-centre bolo spojené s večerou,  hudbou aj kultúrnym programom. V ňom sa predstavili členky tanečného súboru MAJA, ktorý už viacero rokov žne úspechy na mnohých podujatiach nielen v Bardejove či celom Prešovskom kraji, ale aj na rôznych kultúrnych akciách po Slovensku i v zahraničí. 

Veľký potlesk odmenil aj vystúpenie p. Márie Chomovej, ktorá hosťom z celého Slovenska priblížila kolorit Prešovského kraja recitáciu i spevom v rusínskom jazyku.

20. október patril predovšetkým umeleckému slovu. 21 seniorov – členov JDS (13 recitátorov a 8 autorov vlastnej literárnej tvorby) predstavilo bohatý a veľmi pútavý výber umeleckých textov – poetických aj prozaických. Rezonovali v nich hlboké myšlienky o živote, láske, prírode, domovine. Popri klasickej tvorbe a lyrickej spomienkovej strune zazneli aj varovné apely proti vojne, spoločenská satira i tragikomika, ale aj vrúcne vyznania úcty k životu a viery v človečenské dobro.

V úvode Prehliadky sa seniorom prihovoril predseda PSK, Dr. Milan Majerský, ktorý ocenil aktivity seniorov  Prešovského kraja, ale aj celého Slovenska. Za mesto Bardejov bol prítomný p. Jozef Guliga, vedúci Kancelárie primátora mesta. Priebeh a úroveň Prehliadky podrobne zhodnotila predsedníčka poroty Mgr. Dobroslava Luknárová a pochvalné slová k organizácii celého podujatia vyslovil aj predseda JDS Dr. Michal Kotian. Spolu s predsedníčkou KO JDS Prešov Mgr. A. Petričovou a predsedom OO JDS Bardejov Ing. Jurajom Philippi odovzdali účastníkom Prehliadky aj zástupcom zúčastnených KO JDS diplomy, ďakovné listy aj vecné darčeky. 

Úvodné i záverečné slovo patrilo predsedníčke KO JDS Prešov Mgr. A. Petričovej, ktorá s celým organizačným tímom – funkcionármi KO JDS Prešov, ale aj z OO JDS Bardejov vytvorili pre toto celoslovenské podujatie veľmi dobré podmienky. Ich sprievodným programom bola tiež výstava ručných prác „Zlaté  ruky seniorov OO JDS Bardejov“, ktorú si všetci účastníci Prehliadky prezreli s veľkým záujmom, údivom aj častou pochvalou.

Celoslovenská prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov – Bardejov 2022 bola zrealizovaná s podporou predsedu NR SR  Borisa Kollára, predsedu PSK Prešov Dr. Milana Majerského a primátora  mesta Bardejov Borisa Hanuščaka. Za sponzorskú podporu patrí vďaka pp. Sorokovi a Mihaľovi, za pohostinné prostredie vedeniu hotela Artín a vedeniu i pracovníkom Senior centra Bardejov, za organizačnú prípravu a celkový priebeh podujatia funkcionárom KO JDS Prešov a OO JDS Bardejov pod vedením Mgr. A. Petričovej.

  • red. –
V Bardejove kraľovalo umelecké slovo i pohostinnosť