JUDr Evou Weissovou

obetavou funkcionárkou OO JDS Bratislava – Petržalka aj KO JDS Bratislavaktorá skonala po ťažkej chorobe 9. novembra 2022.

Bola dlhoročnou členkou speváckeho súboru PETRŽALČANKA,dobrovoľníčkou pri bežeckých akciách podujatí ČSOB maratónochotnou organizátorkou spoločenských akcií v jednom z Denných centier seniorov v Petržalke. V KO JDS Bratislava zastávala funkciu predsedníčky Revíznej komisie, angažovala sa v Rade seniorov Bratislavy. 

Popri JDS aktívne pracovala aj v Slovenskom zväze žien a v Červenom kríži. Výrazne sa podieľala na propagácii darcovstva krvi aj ako funkcionárka SZTP. Za svoje aktivity obdržala viaceré ocenenia udelené Červeným krížom, starostom MČ BA – Petržalka aj primátorom mesta Bratislavy.

V roku 2022 pri príležitosti významného  životného jubilea obdržala za obetavú prácu v JDS vyznamenanie I. stupňa.

Bude nám chýbať jej úsmev, empatia, láskavosť a činorodosť. 

V našich spomienkach sa budeme k nej vždy vracať s vďakou a úctou.

Česť jej svetlej pamiatke!

P KO JDS Bratislava

P OO JDS BA – Petržalka

Ústredie JDS

Krajská organizácia Bratislava sa s hlbokým smútkom lúči