Náš dlhoročný člen ZO JDS Senec, profesor Andrej Tušer, oslávil koncom novembra 2022, spolu s nami, jeho jubilejnú 85-ku.

Ako vidieť na fotografii, oslavu si s radosťou užil. My, účastníčky posedenia, sme si pozorne vypočuli mimoriadne zaujímavé rozprávania z jeho života a zvlášť príhody z pôsobenia na slovenských univerzitách v oblasti médií a žurnalistiky. Je autor 35 kníh autorských i v spoluautorstve, v decembri mu vyšla 36. – príbehy a reportáže pod názvom „SPOZA PERA (o mne i o vás)“. Napísal viac ako 160 vedeckých štúdií a odborných textov, má za sebou viac ako 2000 publicistických článkov a vystúpení v médiách. 

Aktívne sa zúčastňuje na našich seniorských aktivitách, čo si veľmi vážime a veľmi radi ho vidíme. Prajeme mu preto aj touto cestou veľa, veľa pevného zdravia, radosti a lásky v kruhu jeho blízkych a v nasledujúcich rokoch plný batôžtek splnených želaní.    

Výbor MSO JDS v Senci

Srdečne blahoželáme, pán profesor!