Seniori okresu Košice – okolie prežili 30.8.2022 krásny deň pri speve a folklóre v kultúrnom dome obce KYSAK. Konala sa tu totiž Okresná prehliadka speváckych skupín seniorov Košice-okolie. Súbežnou akciou bola výstavka ručných prác našich seniorov pod názvom „ZLATÉ RUKY“. Nádherné piesne a ručné práce, či už na plátne alebo na dreve, vzbudili zaslúžený obdiv a zaslúžia si našu úctu a vďaku. Celé podujatie bolo zorganizované pod záštitou predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku a starostu obce Kysak Ing. Ľubomíra Krajňáka.Svojou účasťou nás potešil aj predseda KO JDS p. Ján Butala a starostka obce Obišovce Mária Baboľová. Podujatie organizačne pripravila ZO JDS Kysak v spolupráci s Predsedníctvom OO JDS Košice-okolie. Moderovala p. Bernadeta Kažimírová.

„Milí folkloristi, dovoľte, aby som vám všetkým zo srdca poďakovala. Boli ste úžasní. Slovensko má byť na čo hrdé – na vás!“ vyjadrila svoj obdiv Ľubica Janegová, zástupkyňa generálnej riaditeľky a projektová manažérka podujatia Slovenský deň kroja 2022. Pre milovníkov slovenského folklóru bol zorganizovaný už 5. roč. SLOVENSKÉHO DŇA KROJA v Banskej Bystrici. Podujatie prebehlo vo výnimočnej atmosfére s fantastickynabitým programom na tohtoročnú tému „Folklór v tanci“. „Zážitky z tohto výnimočného podujatia si uchováme v našich srdciach ešte dlho“, vyjadrili spoločné dojmy z uvedeného podujatia členovia jednej z našich folklórnych speváckych skupín OLŠAVA z Ruskova.

V polovici sept. 2022 sa seniori z OO JDS Košice-okolie zúčastnili krásneho výletu. Najprv svoje sily zregenerovali vo wellnesse hotela OZÓN v Bardejovských kúpeľoch a neskôr naša cesta smerovala na DOMAŠU, kde sme absolvovali plavbu loďou Bohémia. Počasie bolo ako vymaľované, nálada výborná, spoločný obed v reštaurácii LES v B. Kúpeľoch chutil super, a tak sme si v autobuse aj zanôtili a šťastne sa vrátili domov.“

Bernadeta Kažimírová, predsedníčka OO JDS KE – okolie

Dobré správy z OO JDS Košice – okolie