„Ďakujeme za každý Váš úspech, skutok dobra a lásky, ktorý ste vykonali. Za dobrovoľnícku činnosť, aktívnu pomoc a spoluprácu. Za veľké organizačné úsilie pri rozvoji členskej základ-ne a hlavne samotnej činnosti najprv v rámci OO JDS Bardejov od r. 2003 a od r. 2018 vo funkcii predsedníčky KO JDS Prešov“ – týmito slovami uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský odovzdanie  Výročnej ceny predsedu PSK za rok 2022 predsedníčke KO JDS Prešov p. Anne Petričovej.

Toto významné ocenenie sa v PSK odovzdáva od r. 2004 a v r. 2022 boli Cenou PSK ocenení: neurochirurg Juraj Šteňo, sochár Ján Lesňák a kameraman a režisér Ladislav Csiky in memo-riam. Cenou predsedu PSK boli poctení: umelecký sklár Ján Ziričák, Anna Petričová, pred-sedníčka KO JDS Prešov a speváčka Katarína Koščová.

Našej dlhoročnej aktívnej funkcionárke Mgr. Anne Petričovej bezprostredne po slávnosti blahoželali najbližší spolupracovníci – funkcionári z KO JDS Prešov, ale aj OO JDS Bardejov. 

K blahoželaniu sa s potešením pripájajú členovia Predsedníctva JDS.

Blahoželáme k významnému uznaniu dlhoročnej aktívnej práce