S hlbokým smútkom sa po tieto dni lúčime s dobrým priateľom, zakladajúcim členom a funkcionárom  ústredia JDS i KO JDS Bratislava.

Ing. Anton Jašica

bol po celý svoj aktívny život úspešný a spoločensky angažovaný na všetkých pracovných postoch, ktoré zastával.

Stál pri zrode a tvorbe štruktúr JDS  na celoslovenskej úrovni  i v rámci Bratislavského kraja. V rokoch 2 000 – 2016 bol podpredsedom JDS a v rokoch 2 000 – 2003  zastával aj funkciu hospodára v ústredí JDS. 

V KO JDS Bratislava s veľkým zanietením vykonával funkciu podpredsedu až do r. 2021. Rád sa podelil, kedykoľvek to bolo potrebné, o svoje bohaté organizačné skúsenosti, ale aj o znalosti v legislatíve a účtovníctve. Vážili sme si ho pre korektný prístup k práci, dôslednosť, ale aj citlivý prístup a kolegialitu. 

Odišiel vo veku nedožitých 88 rokov po ťažkej chorobe 14. jan. 2023. 

Lúčime sa s naším priateľom, spolupracovníkom a zaslúžilým členom JDS Antonom Jašicom s hlbokým smútkom, ale aj úprimnou vďakou za jeho obetavú prácu v prospech rozkvetu našej JDS.

Česť jeho pamiatke! Členovia a funkcionári KO JDS Bratislava

Členovia Predsedníctva a ústredia JDS  

Rozlúčka s p. Antonom Jašicom