Rozlúčka s p. Antonom Jašicom

S hlbokým smútkom sa po tieto dni lúčime s dobrým priateľom, zakladajúcim členom a funkcionárom  ústredia JDS i KO JDS Bratislava. Ing. Anton Jašica bol po celý svoj aktívny život úspešný a spoločensky angažovaný na všetkých pracovných postoch, ktoré zastával. Stál pri zrode a tvorbe štruktúr JDS  na celoslovenskej úrovni  i v rámci Bratislavského kraja. V rokoch 2 000 – 2016 bol podpredsedom … Čítať ďalej Rozlúčka s p. Antonom Jašicom