Mesto Hnúšťa môže byť právom hrdé, že takéhoto vzácneho obyvateľa má

Pani Mária Zdechovanová

je človekom s neuveriteľným elánom, energiou a odhodlaním podávať pomocnú ruku seniorom v meste každý jeden deň. 

Vedenie Mesta Hnúšťa ocenilo a váži si jej snahy pri práci so seniormi v meste, preto ju nominovalo na ocenenie Srdce na dlani v kategórii seniorský dobrovoľník nad 50 rokov, ktoré v rámci Banskobystrického kraja už po 16. krát organizovalo Centrum dobrovoľníctvan.o.. 

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.

Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 30 nomináciíO udelení ocenenia Srdce na dlani rozhodovala hodnotiaca komisia zastúpená morálnymi a odbornými autoritami a zástupcami a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Centrom dobrovoľníctva, n. o. v kraji, ako aj  oceneným dobrovoľníkom z predchádzajúceho ročníka udeľovania ocenení Srdce na dlani (2021). Hodnotiaca komisia sa v tomto roku po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla udeliť 13 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne Mgr. art. Ivety Bencovej. A práve jedno takého ocenenie získala aj p. Mária Zdechovanová

Už sedemnásť rokov je p. M. Zdechovanová výkonnou členkou hnúšťanského „senior klubu“, je osobou s tvorivými nápadmi,  obohacujúcimi činnosťami v rôznych oblastiach ľudského poznania a všestrannej starostlivosti o seniorov nášho mesta. Od r. 2015 pôsobí vo funkcii predsedníčky Senior klubu v Hnúšti.  Svojou neúnavnou vitalitou pomáha hlavne v oblasti voľnočasových aktivít rôzneho druhu – kultúra, turistika, organizovanie spomienkových a oddychových zájazdov pre našich seniorov, spolupráca s podobnými klubmi miest v regióne ako aj zapájanie seniorov do podujatí mesta. 

Ako dobrovoľníčka a človek s veľkým srdcom organizuje voľný čas mnohým seniorom v meste. Pravidelne plánuje vychádzky do prírody, činnosť spevokolu, nácvik recitácie i krátkych divadelných scénok, spoluprácu so školami, škôlkami, Centrom voľného času, s kultúrou. Pripravuje rôzne tematické tvorivé dielne, súťaže vo varení kotlíkových špecialít, organizuje prednášky a besedy motivuje seniorov k čítaniu literatúry a účasti na besedách so spisovateľmi v knižnici, každoročne zapája svoju generáciu a priateľov do fašiangových sprievodov v maskách a mnoho mnoho iného. 

„Naša teta Marienka (ako ju v Hnúšti familiárne voláme) je pre nás z mladšej generácie neuveriteľným vzorom, ako žiť život. Napriek ťažkému životnému osudu svoje srdce rozdáva každému, s kým sa stretne. Vďaka nej majú naši seniori naozaj pocit, že život nekončí, ale každou akciou, ktorú zorganizuje, práve naberá na obrátkach. Preto sa v nás slovo dobrovoľník jednoznačne spája s ňou – nositeľkou dobra, nezištnej pomoci generácii seniorov v našom meste a pre nás, „mladších“ je nositeľkou inšpirácií ľudskosti“, vyjadrila sa Ing. Michaela Hroncová, vedúca oddelenia vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Hnúšti.

Milá pani Marienka, srdečne blahoželáme k oceneniu a ďakujeme Vám za Vašu všestrannú činnosť v prospech seniorov vo Vašom meste. 

Autor foto: Michaela Hroncová

Keď senior vďaka svojej dobrovoľnej angažovanosti získa významné ocenenie