Pri príležitosti 10. výročia vzniku ZO JDS v Špačinciach (23. január 2012), z iniciatívy predsedníčky Alice Paučekovej, vyšiel 44-stranový bulletin so 162 fotografiami. Zaujme obsahom, dizajnom i grafickým spracovaním. Rozpätie desiatich rokov je dobrým dôvodom na bilanciu činnosti aj osobných príbehov našich 160 seniorov. Zámerom spracovateľky bulletinu bolo aj poďakovanie zakladajúcim aj súčasným členom organizácie,všetkým, ktorí sa o ňu a jej činnosť zaslúžili. Do určitej miery je aj originálnou kronikou jednej z najpočetnejších organizácií JDS v okrese Trnava.

​Publikáciu otvárajú príhovory starostu obce, predsedníčky ZO JDS a v nadväznosti kapitola s konkrétnymi údajmi o vzniku a založení organizácie. Nasleduje menný zoznam ocenených Pamätnou medailou k 10. výročiu založenia organizácie na slávnostnej Hodnotiacej členskej schôdzi 30. 3. 2022,  dokumentovaný fotografiami.

Spoločným menovateľom ďalších kapitol je snaha zviditeľniť konkrétnych ľudí – členov ZO JDS. Obdiv a poďakovanie si zaslúži mediálne známe spevácke duo manželov Anny a Rudolfa  Dorotkovcov s harmonikárom Rudolfom Mišekom; tiež  profesionálny turistický sprievodca Štefan Bánovec, iniciátor a hlavný organizátor už tradičných podujatí ZO JDS v spolupráci s Obecným úradom Špačince – koštovky vín, jesenných výstav ovocia a zeleniny, ktoré boli v ďalších ročníkoch obohatené o farmársky dvor a jedlá starých materí. Doteraz aktívnymi členmi sú tiež bývalý starosta obce Ľ. Matlák a poslankyňa ObZ M. Vávrová. Pilotným projektom zachovania tradícií, s cieľom upevniť generačné vzťahy, bola v r. 2012 publikácia ozvláštnená tvorivými textami a poďakovaním detí svojim mamičkám a babičkáms názvom Recepty mojej mamičky, ktorú spracovala Viera Kaššáková.

​V bulletine sú zaznamenané tiež aktivity harmonikárov a spevákov J. Habalu, manželov Heleny a Alojza Demovičovcov, M. Huttu, K. Pokornej, ktorí boli donedávna členmi dedinskej folklórnej skupiny Špačinčanka. Uznanie patrí i čipkárke I. Bánovcovej,  recitátorkám K. Palšovičovej, A. Huttovej, M. Loveckej, ako aj autorovi a interpretovi úsmevných príbehov zo života Františkovi Kalašovi a v neposlednej miere i poetke Zlate Matlákovej. V bulletine je venovaný priestor so spomienkou na tých,ktorí stáli pri zrode ZO JDS Špačince a už nie sú medzi nami.

Osobitné poďakovanie v bulletine patrí starostovi obce Júliusovi Zemkovi a poslancom OZ za vytvorenie vynikajúcich materiálnych a finančných podmienok pre vznik a fungovanie organizácie JDS v obci. Taktiež poďakovanie za spoluprácu  DFS Špačinčanka,TJ Družstevník, ZŠ s MŠ, Špačinskému ochotníckemu divadlu, amatérskym hudobnýmzoskupeniam, spoločenským organizáciám v obci a sponzorom, ktorí  podporovali  organizáciu pri jej aktivitách.

​V kapitole s názvom Kultúrna činnosť je zaznamenaný rad kultúrnych a spoločenských podujatí. Prvým bol Ples seniorov okresu Trnava v r. 2013 – konal sa v Kultúrnom dome Špačince. Nasledovali Stretnutia s poéziou v Obecnej knižnici s odbornougarantkou p. Zlatou Matlákovou. Pohladením duše boli stretnutia so spisovateľmi M. M. Urbanom a T. Holičom, autorské čítanie  MUDr. M. Danaja a P. Tomašoviča, Adventná kvapka s M. Pomajbovou a poetkou J. Hrkotovou, beseda s poetkou a hudobníčkou B.Kuracinovou Vargovou, slávnostný krst CD manželov Dorotkovcov, návštevy divadelných predstavení a koncertov, spolupráca so Špačinským ochotníckym divadlom pri oživení tradície fašiangových sprievodov a i. 

Športové hry a turistické zrazy sa tešia veľkému záujmu seniorov. V bulletine je zmapovaný kompletný zoznam športových a turistických aktivít s menami desiatok úspešných špačinských seniorov, ktorí reprezentovali nielen organizáciu, ale aj obec v okresných ŠH,župných olympiádach i na turistických zrazoch seniorov okr. Trnava. Titul najlepšia športovkyňa/športovec okresu v priebehu dekády získali Marta Lovecká (2014) a Jozef Šimončič (2017, 2018); v krajskom meradle Pavol Kaššák (2018), ktorý o rok  neskôr v celoslovenskom zápolení v Bardejove získal bronzovú medailu.

​Obľúbené u špačinských seniorov sú vianočné zájazdy. Navštívíli Gyor (2012); Viedeň (2013); Bratislavu a Kittsee (2014; 2015); Prahu (2016); Budapešť (2017); Brno (2018); Žilinu (2019). Obľube sa teší tematicky podobné domáce podujatie s názvom Vianočné trhy.V stánku ZO JDS  rozvoniava kapustnica, varené víno a iné vianočné dobroty. Na pečení tradičného pečiva sa v priebehu desiatich rokov podieľali šikovné gazdinky: K. Palšovičová, V. Huttová, A. Huttová, M. Prenerová, Ľ. Krajáčová, A. Žitná, O. Minarovičová, V. Kaššáková, E. Vnenčáková M. Dobrovodská, A. Tamajková. Pod dohľadom šéfkuchárky Márie Kalašovej a Terézie Kurajovej, ktorá je hlavnou organizátorkou pri varení a pečení sa v kuchyni zvŕtajú: M.Lovecká, K. Palšovičová, K. Vavrová, Š. Šimončičová, Z. Cmerová, A. Masárová, M. Turazová a v stánku  Š. Bánovec, F. Kalaš a J. Šimončič. Obidve kulinárske partie majú možnosť niekoľkokrát v roku predviesť svoje kuchárske umenie, na Špačinskomjarmoku spojenom s krajskou súťažou Spievajte si s nami – koná sa pod záštitou TSKa Trnavského osvetového strediska; na už tradičnom podujatí Špačinský kotlík, v spolupráci s obcou, na Popoludní pre všetkých a i. Kuchárske družstvo každý rok reprezentuje organizáciu a obec na podujatí OO JDS Stretnutie seniorov okr.Trnava pri varení gulášu.

Zvlášť obsiahla je kapitola tematicko-poznávacích zájazdov, nielen na Slovensku, ale aj  vzahraničí (Čechy a Morava, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko), Mariazzel,  Schӧnbrunn, Kittsee, Salzburg, Krakov, Wieliczka, Wadovice, Ostrihom, Vyšehrad, Praha, Luhačovice, Lednicko-Valtický areál, Mikulov, Uherské Hradište po stopách Veľkej Moravy a i. Príťažlivosť navštívených regiónov a  hrdosť na krásy Slovenska je zaznamenaná  desiatkami fotografií. Okrem poznávania národných kultúrnych pamiatok a prírodných krás Slovenska si členovia položením kytíc pri pamätníkoch na Dukle, Slavíne, Jankovom vŕšku, pri Mohyle M.R. Štefánika na Bradle uctili a pripomenuli významné medzníky v histórii Slovenska.Nezabudnuteľné a nadmieru vydarené  boli  jesenné pobyty v Jasnej, Ždiari, Jánskej doline, Tatranskej Lomnici a v jubilejnom r. 2022 na Muránskej planine. Rekondično-rehabilitačné pobyty  v rokoch 2012 – 2022 absolvovalo už 88 seniorov. 

​Smutným záznamom v bulletine je informácia o zrušení plánovaných podujatí ZO JDS na jar v r. 2020 z dôvodu šírenia pandémie COVID-19. Jedinými aktivitami v tom období bolo šitie rúšok, nákup vitamínu D a respirátorov z dotácie obce a ich distribúcia občanom.

​Bulletin s veľkou výpovednou hodnotou je celistvou a zároveň otvorenou publikáciou. Uzatvára desať úžasných rokov ZO JDS v obci Špačince a zároveň sa otvára času a priestoru pre tradičné i nové aktivity. Je záznamom podstaty a funkcie dobrovoľného združenia seniorov milujúcich život.

Zlata Matláková, Alica Paučeková

Vyšiel bulletin k 10. výročiu založenia ZO JDS v Špačinciach