Vo Veľkom Klíži sa klub dôchodcov ZO JDS prezentuje už vyše dvadsať rokov

Plných 24 rokov pôsobí vo Veľkom Klíži, okr. Partizánske, Základná organizácia JDS. Je to pekne dlhá doba života organizácie, jednej z viacerých, ktoré pôsobia v tejto obci Horného Ponitria. Nepochybne veľkou mierou obohacuje kultúrno – spoločenský život nielen Veľkého Klíža ale aj susednej Ješkovej Vsi, keďže aj odtiaľ majú svojich členov. … Čítať ďalej Vo Veľkom Klíži sa klub dôchodcov ZO JDS prezentuje už vyše dvadsať rokov