Dňa 13.2.2023 sa členovia ZO JDS v Bzovíku stretli na svojej výročnej schôdzi.

V úvode sme si vypočuli prednášku o nástrahách internetu a nekalých praktikách rôznych
podvodníkov, ktorí nemajú zábrany okradnúť dôverčivých ľudí o celoživotné úspory. 

Beseda sa týkala aj dôležitosti nosenia reflexných prvkov, hlavne v zimnom období.Prednášali nám panie  policajtky z Krupiny a o mnohých problémoch z tejto oblasti sa aj diskutovalo.

Nasledovala správa o činnosti organizácie v minulom roku a plány do tohto roka.

Po oficiálnej časti programu nám posedenie pri občerstvení aj družnú besedu pri stoloch spríjemňovali naši heligonkári a seniorská spevácka skupina. 

Bolo to veľmi príjemné, poučné aj družné stretnutie
Text a foto:  Války Štefan

ZO JDS v Bzovíku rozbehla svoju tohtoročnú činnosť