V uplynulom týždni sa v mnohých našich organizáciách konali príjemné spoločenské posedenia z príležitosti medzinárodného sviatku žien. Mali aj svoje celoslovenské vyvrcholenie

v reprezentačnej sále Domu odborov v Žiline, ktoré zorganizovalo ústredie JDS v úzkej spolupráci s obľúbenou televíznou stanicou ŠLÁGR TV a pod finančnou záštitou poslankyneEP Kataríny Roth Neveďalovej, obľúbeného speváka a úspešného podnikateľa KarolaKonárika a starostu obce Skalité p. Jozefa Cecha. Vďaka ústretovosti vedenia a personálu Domu odborov privítala vyzdobená sála DO v piatok 10. marca 2023 cca 120 členiek aj funkcionárov JDS a pozvaných hostí, aby sa spoločne zúčastnili živého koncertu TV ŠLÁGR pod vedením p. Karla Peterku a po ňom slávnostného obeda spojeného s družnou priateľskou debatou. 

K slávnostne prestretým stolom zasadli o 11:00 hod delegácie zo všetkých ôsmich KO JDS, vedené svojimi predsedami ako aj členovia ústredia JDS a pozvaní hostia.  V úvodnom slove predsedu JDS Dr. M. Kotiana zaznelo v prvom rade srdečné blahoželanie všetkým ženám

(prítomným v sále, ale ich prostredníctvom aj ostatným členkám JDS po celom Slovensku), ale aj kritické poukázanie na javy nerovnosti medzi mužmi a ženami, ktoré ešte aj v našom modernom štáte pretrvávajú. Vyjadrenie úcty a vďaky ženám vtipne až dojímavo podčiarkol  pozoruhodnými veršami z tvorby francúzskeho básnika J. Préverta.

​Ku gratulácii nechýbali ani biele a červené ruže, čokoláda a hlavne priateľské priania, objatia od všetkých mužov, prítomných v sále. Srdečnými blahoželaniami nešetrili ani účinkujúci umelci v úvode svojich vystúpení a vzápätí pridali kytičku populárnych piesní.  

The JaKto – Karel Peterka a Mára, Šiška Kluci – Petr Šiška  a Libor Pyško, kapela Kortina a manželia Čonkoví – každá pieseň pridávala na dobrej nálade publika, až sa už menej sedelo a viac tancovalo na tanečnom parkete. Ako býva zvykom na koncertoch Šlágru TV, vystúpila aj hudobná skupina domáceho regiónu  – „Partia od Žiliny“ a mnohých príjemne prekvapila dynamikou prejavu aj pesničkovým repertoárom.

V druhej polovici koncertu sa už nielen tancovalo, ale aj spoločne spievalo. Veď kto by si nezaspieval s harmonikárkou a speváčkou Vlastou Mudríkovou obľúbené „ľudovky“, napr.:  „Čo to máš, má milá, čo to máš za oči…“ alebo s Karolom Konárikom jeden z jeho už legendárnych hitov: „Júlia …“ Obľúbený spevák však popri piesňach venoval prítomným ženám v sále, ale aj všetkým ženám – matkám hlbokú úprimnú poklonu. Na záver povedal: „ Som už jeden z vás, tiež  dôchodca. So všetkými pocitmi, čo k nášmu veku patria. Viem, prečo práve v zrelom veku tak naplno preciťujeme, ako človeka život bolí, ale aj naplno teší. Ako veľmi sme vďační za lásku, za rodinu, za úprimné medziľudské vzťahy. Za štát, ktorý bude raz naplno fungovať pre nás, všetkých.“

Hoci bolo treba veľmi skoro ráno vstať kvôli cestovaniu a popoludní zase cestovať späť do svojich domovov, spoločné stretnutie v rámci JDS – spoločná oslava MDŽ sa stali zážitkom, na ktorý sa bude ešte dlho v dobrom a s vďakou spomínať.

Uvedeným organizátorom i sponzorom tohto celoslovenského podujatia patrí veľká vďaka. Poďakovanie patrí aj členkám MsO JDS Žilina za bezchybnú realizáciu organizačných úloh.

– Red. –

V Žiline sa na počeť MDŽ slávilo, spievalo aj tancovalo