Členovia výboru ZO JDS vo Svite sa rozhodli navštíviť svojho bývalého člena výboru, ktorý trávi jeseň života v Domove dôchodcov vo Vyšných Ružbachoch.

Michal Želonka prežil svoj aktívny život v našom meste a aj po odchode do dôchodku sa aktívne zapájal do činností  v ZO JDS ako člen výboru.

Na nášho Miška sme chvíľu čakali v seniorskom zariadení. Po jeho príchode v sprievode sestričky do spoločenskej miestnosti sa pri vzájomnom zvítaní objavili aj slzy v očiach – a to na oboch stranách. Potom sa rozprúdila živá debata a veru, bolo o čom hovoriť aj na čo spomínať. 

Asi po hodine spoločného posedenia sme sa rozlúčili s prianím pevného zdravia jemu , ale aj nám a tiež s prísľubom nášho ďalšieho – budúceho stretnutia. Veď prečo si nedopriať vzájomnú radosť?!

Text a foto:j.š.

Návšteva v Domove dôchodcov navodila vzájomnú radosť