Začiatkom februára tohto roku sa konala v kultúrnom dome v Zemplínskej Teplici výročná členská schôdza  ZO JDS, na ktorú pozvali aj členov výboru z družobnej JDS Svit.

V peknom prostredí a príjemnej atmosfére sa nieslo rokovanie seniorov, ktoré pozdravila aj okresná predsedníčka JDS z Trebišova. Rokovanie obohatilo vystúpenie folklórnej skupiny zmiestne MŚ a speváckej skupiny senioriek. Na záver rokovania vystúpil s pozdravom aj náš predseda J.Dluhý, ktorý sa poďakoval za pozvanie a milé privítanie. Zároveň pozval seniorov z  družobnej JDS na naše rokovanie do Svitu, ktoré sa konalo 10. marca.

text a foto j.š. zo ZO JDS Svit

Naša Rozka a jej šikovné ruky

Členka Klubu dôchodcov zo Štúrovej ul. pani Rozália Bednárová  sa narodila v Kacvine,dedinke, ktorá patrí v súčasnosti už do Poľska. Celý svoj plodný život však prežila v našom meste, vo Svite. Pracovala ako učiteľka v materskej škole. I keď je na invalidnom dôchodku,plne sa zapája a angažuje v organizáciach ako: ČK, Únia žien, JDS, SZTP aj v Klube seniorov.

Svoj voľný čas venuje  poézii a próze. Prispieva článkami do časopisov najmä s duchovnou tematikou. Zúčastňuje sa súťaží v prednese poézie, kde dosahuje pekné výsledky. Popri tom všetkom stíha aj vyrábať krásne pamiatkové predmety. Teraz sa zamerala na veľkonočnú tematiku. Radi želáme našej členke pevné zdravie a chuť do seniorského života.

text a foto j.š.

Výročná členská schôdza ZO JDS v Zemplínskej Teplici