Na prahu jari hlboké stíšenie
Premýšľaj, človek, o posolstve –
Čo za sebou máš,
čo Ťa dopredu ženie:
Život –
zrodenie – cesta – smrť…
V čom, ako hľadať vykúpenie?
Dobro na drobné
rozmenené
Ako zrno a chlieb –
Jediná budúcnosť
Matky Zeme
… aj nás…

Príjemné prežitie tradičných Veľkonočných sviatkov
všetkým členkám a členom JDS
praje ústredie JDS

Veľkonočný pozdrav