Tento rok sa naša ZO JDS v Štiavnických Baniach po prvýkrát zapojila do medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu“ https://tyzdenmozgu.sk/, ktorý organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť.

Cieľom tejto aktivity je zlepšiť fungovanie mozgu, ktorý je hlavnou riadiacou jednotkou nášho tela. Čím je náš mozog aktívnejší, tým je v lepšej kondícii, a preto je potrebné ho neustále trénovať.
Zavítali sme 13.3.2023 do MŠ 1. mája v Banskej Štiavnici, kde sme sa s pp. riaditeľkou Mgr. Alexandrou Bókovou a učiteľkami Bc. Adrianou Verešíkovou, Mgr. Petronelou Šavoltovou, Andreou Dankovou dohodli na spolupráci. Naša certifikovaná lektorka, zdravotná sestra, Vierka Chladná pripravila pracovné materiály pre deti, doniesla aj vlastnoručne vyrobený hlavolam, kde museli deti spolupracovať a koordinovať svoju činnosť. Lektorke pomáhali s deťmi aj naše členky JDS, Anka Kútniková, Lenka Sidorovová, Majka Ladzianska a Eva Šestáková.
Úlohy pre deti obsahovali:

  • hľadanie cesty v bludisku, ktoré bolo v tvare mozgu,
  • určovali zdravé potraviny pre mozog,
  • vyjadrovali emócie pomocou smajlíkov,
  • na obrázku hlavy hľadali zobrazené skryté zvieratká,
  • vytvárali príbeh – správne poradie obrázkov,
  • hádali, čo symbolizuje logo našej ZO JDS Š. Bane – sovičky. Mali aj správne riešenie, že je to symbol múdrosti, vedeli, že cez deň spí a v noci loví, že vie veľmi otočiť hlavu a dokonca 1 chlapec vedel, že tá sovička sa volá „Plamienka driemavá“.

S deťmi aj pani riaditeľkou sme sa dohodli na ďalšej spolupráci, a to aj v oblasti športu a pohybu, kedy si spravíme spoločné aktivity na ihrisku – seniori s deťmi. Tiež téma zdravej výživy je nám blízka a aj v tejto oblasti už máme pripravené plány.
Vďaka ústretovosti vedenia MŠ sme prežili príjemné dopoludnie s deťmi a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.
RNDr. Eva Šestáková, predsedníčka ZO JDS Štiavnické Bane

Týždeň mozgu v MŠ 1.mája v Banskej Štiavnici