Naša ZO JDS v Hronovciach mala 24. marca 2023 výročnú členskú schôdzu, ktorej sa zúčastnila aj Emília Nichtová, predsedníčka OO JDS v Leviciach. Pred začatím schôdze ako aj vždy po iné roky naša vlastná „kultúrna skupina“ predviedla pekný kultúrny program. Upútala v ich prevedení hlavne humorná scénka z autobusovej zastávky s dámou-milosť-paňou a s dvomi babkami z dediny. (Počas čakania na autobusový spoj si dáma uskutočňuje manikúru, úpravu obočia, natiera si pery rúžom, a robí iné osobné úpravy zovňajšku. Tieto činnosti opakujú za ňou babky paródiou, pričom používajú napríklad veľké nožnice, veľké pilníky, kefy, špongie, múku, maslá, a pod.) Scénka bola ocenená dlhotrvajúcim potleskom všetkých prítomných a hlavne veselým smiechom.

Po scénke nasledoval prednes Úvahy – kroniky nášho života, ako si v tomto období oveľa silnejšie uvedomujeme hodnotu života pre zachovanie kladných príbehov z predo-šlých generácií. V tomto smere je dôležitá aj úloha nás, seniorov, keď sa snažíme ovplyvniť dianie okolo nás. S jediným cieľom, aby boli využité všetky kladné skúsenosti z nášho života.


Samozrejme, že v kultúrnej časti nechýbali ani naše slovenské ľudové pesničky. Všetci prítomní vysoko ocenili celý kultúrny program a v ňom výkony účinkujúcich členov našej organizácie. V rokovaní výročnej členskej schôdze sme kladne hodnotili celú našu činnosť. Veď sme uskutočňovali napr. viaceré spoločenské stretnutia pri rôznych spoločenských hrách, v priateľskej a veselej debate so svojimi priateľmi. Zrealizovali sme v minulom roku dve cyklotúry, taktiež sme uskutočnili športové hry, kde všetci podávali veľmi pekné výkony. A boli aj humorné situácie, keď sme sa sami nad sebou smiali, že akí sme „šikovní“, alebo nešikovní. Zúčastnili sme sa aj Súťaže vo varení gulášov, za čo sme obdržali pekný Diplom. Začiatkom decembra sme mali Mikulášske a  predvianočné posedenie s podávaním chutnej kapustnice a občerstvenia pri pekných tanečných melódiách.


Na schôdzi sme pozdravili peknými a hodnotnými darčekmi našich členov k ich významným životným jubileám od 70 až po 90 rokov – bolo ich celkom12. Pripravené darčeky odovzdával náš hosť – p. Emília Nichtová, predsedníčka OO JDS v Leviciach.


Potom v diskusii vysoko ocenila činnosť našej základnej organizácie a poďakovala sa našej predsedníčke aj celému výboru a kultúrnej skupine za uskutočnené aktivity. Zároveň nás oboznámila s plánovanými podujatiami OO JDS v Leviciach, na ktoré nás srdečne pozvala. Samozrejme, že sa budeme snažiť zúčastniť sa týchto podujatí, ale hlavne máme pred sebou celý plán našej vlastnej činnosti a ten je pre nás už teraz lákavý. Ale aj zaväzujúci.
Výbor ZO JDS v Hronovciach

ZO JDS v Hronovciach bilancovala i plánuje